Heldere hemel zonder vliegtuigstrepen of vieze wolken.
Heldere hemel zonder vliegtuigstrepen of vieze wolken. (Foto: )

Lucht in Zuid-Holland weer schoner

PROVINCIE

Voor het elfde jaar op rij is de lucht in Zuid-Holland schoner geworden. Dat blijkt uit de Voortgangsrapportage luchtkwaliteit 2022. De provincie zet de komende jaren in op nog verdere verbetering.

Al jaren verbetert de luchtkwaliteit in Zuid-Holland geleidelijk, ook in 2020 weer, zo blijkt uit de gegevens die zijn verzameld door het RIVM en DCMR Milieudienst Rijnmond. Dit komt onder andere doordat wegverkeer schoner is geworden en er betere technieken zijn om de uitstoot van de industrie te beperken. De provincie draagt hier onder meer aan bij door vergunningen voor uitstoot verder aan te scherpen en luchtkwaliteit mee te nemen bij inkoop en aanbestedingen, door projecten voor schone binnenvaart te steunen, nieuwe woningen te plannen rond hoogwaardig openbaar vervoer en op steeds meer trajecten zero-emissiebussen in te zetten. 

Ook bij andere thema’s hebben luchtkwaliteit en gezondheid een plek. Zo hebben de inspanningen van de provincie op het gebied van de energietransitie en duurzame mobiliteit ook een gunstig effect, omdat er minder fossiele brandstoffen worden verbrand. Daarbij hebben de twee lockdowns in het voor- en najaar van 2020 een positief effect gehad op de luchtkwaliteit, doordat reisbewegingen (en dus uitstoot) werden beperkt. De verbetering van de luchtkwaliteit is echter niet volledig veroorzaakt door de lockdowns.

Schone Lucht Akkoord

Samen met de Rijksoverheid, de andere provincies en verschillende gemeenten heeft provincie Zuid-Holland het Schone Lucht Akkoord getekend om de luchtkwaliteit nog verder te verbeteren. In 2030 moet de luchtkwaliteit voldoen aan de advieswaarden van de World Health Organisation. Het tweede doel is een een gezondheidswinst van 50 procent ten opzichte van 2016.

Meer berichten