Afbeelding

Politieke column: Nieuwe melkkoe gezocht - en gevonden!

Algemeen Politici aan het woord

CO2-uitstoot is een groot probleem. ‘Maar niet voor ons!’ zegt het nieuwe gemeentebestuur. Hoe zit dat? 

Verreweg de beste manier om de klimaatcrisis te lijf te gaan, is om de uitstoot van CO2 te verminderen. Daar kunnen we als gemeente een heel grote bijdrage aan leveren. Deze gemeente heeft zo’n 6000 hectare veenweide. Door de voortdurende bemaling daalt de grond en dat zorgt voor een enorme uitstoot van CO2. Door de weiden natter te maken en de planten die daar groeien hun gang te laten gaan, kunnen we de uitstoot van CO2 tot wel 30 ton per hectare verminderen. En dat kan kassa zijn! Boeren met een bedrijf van circa 50 hectare kunnen jaarlijks meer dan 100.000 euro vangen door hun land te vernatten en uitstootrechten te verkopen aan bedrijven die CO2 uitstoten. Onze boeren kunnen nog extra inkomsten krijgen door bijvoorbeeld lisdodden of cranberries te verbouwen of een deel van hun land te bedekken met zonnepanelen. Vogels zullen ook dankbaar zijn voor vernatting, weg- en waterbeheerders besparen miljoenen op het onderhoud van wegen en kades en huizenbezitters hoeven zich geen zorgen meer te maken over de aantasting van de fundering. Iedereen blij.

Alleen ons nieuwe bestuur van CDA, VVD, SGP en D66 wil vooral niet te veel veranderen. Hun eerste bestuurlijke daad is het laten schieten van de doelstelling om in 2035 klimaatneutraal te zijn. Met het oog op de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen is dat niet verstandig. Ons bestuur zou voorop moeten gaan bij het gezamenlijk zoeken naar een nieuw perspectief voor het veenweidegebied. Dat is niet alleen broodnodig, het is ook nog eens heel goed mogelijk.

Reinoud Doeschot, raadslid GroenLinks

!