Afbeelding

Eerlijk

Algemeen Politici aan het woord

Onze gemeente heeft sinds twee weken een nieuw bestuur. Zij gaan ‘eerlijk aan de slag’, althans dat is de titel van het akkoord. Ons gemeentebestuur kan kennelijk eerlijkheid gebruiken. Ik onderschrijf dat. 

Eén dag na de raadsverkiezingen is het herstelplan gepubliceerd. De financiële situatie is desastreus. Zo’n timing is niet eerlijk, zo’n bestuur is niet eerlijk, niet eerlijk naar onze inwoners. Hoe eerlijk is eigenlijk het akkoord dat is afgesloten?

De jarenlange bevoorrechting van bedrijven op de OZB wordt minder. Met een stevige verhoging wordt de OZB die zij moeten betalen gebracht op het landelijk gemiddelde. Dat is al een stuk eerlijker. Maar daar houdt de eerlijkheid in het akkoord wel op.

Hoe eerlijk is het om toekomstige generaties op te laten draaien voor het door ons veroorzaakte klimaatprobleem? Het loslaten van de ambitie om in 2035 klimaatneutraal te zijn is absurd. Hoe eerlijk is het om het onbarmhartige beleid dat jarenlang is gevoerd binnen het Sociaal Domein onverminderd voort te zetten. Ik vind dat dat anders moet: veel eerder mensen helpen en naast hen gaan staan in plaats van hen als kostenpost te zien. Hoe eerlijk is het dat er geen extra inspanning komt om te bouwen voor woningzoekenden die zich geen hoge huur of hypotheek kunnen veroorloven? Onze gemeente hoort bij de gemeenten met relatief de minste betaalbare woningen. Op de weinige bouwgrond die we nog hebben, moeten veel meer goedkope huur- en goedkope koopwoningen gebouwd worden.

Forse bezuinigingen zijn nodig om na jarenlang potverteren de financiën op orde te brengen. Geen misverstand daarover. Maar hoe eerlijk is het dat in het akkoord nauwelijks iets is opgenomen over wat niet meer wordt gedaan? Aan de slag. Maar dan wel eerlijk.

Monique Jonker, raadslid PvdA

!