Treurspel: herinrichting Notaris d’Aumerielaan

Eigenlijk is het om te huilen. We weten al een tijdje dat aan de Elfhoevenplas een Loetje verrijst. Het populaire restaurant opent ergens deze zomer de deuren, een kind kan voorspellen dat dit grote aantrekkingskracht uitoefent. Lof voor het doorzettingsvermogen van ondernemer Bert Bras, die meer dan 20 jaar vocht voor de vergunning. Het restaurant is voor auto’s alleen bereikbaar via de Notaris d’Aumerielaan. En eerlijk gezegd: die weg is daarvoor ongeschikt, het is er nu zomers al een puinhoop vanwege het vele recreatieverkeer. Dus zou je zeggen: gemeente, smeed een plan, bedenk hoe de problemen de kop ingedrukt kunnen worden.

Dat leek ook te gebeuren: in 2020 is door wethouder Inge Nieuwenhuizen een werkgroep gevormd met belanghebbenden. Dat heet burgerparticipatie, maar het blijken loze woorden. De gemeente huurde een externe projectleider en een stedenbouwkundig bureau in. De eerste schetsen zouden in november 2020 worden gepresenteerd. Ging niet door. Uit de mail aan de werkgroep: “Zoals u mogelijk begrijpt, hebben wij voor het opstellen van een concept-ontwerp even tijd nodig. Wij gaan hier nu druk mee aan de slag en verwachten in december de eerste versie gereed te hebben.” Correct, er staat geen jaartal bij, dus mogelijk werd december 2022 bedoeld. Of 2023. In elk geval is het sindsdien oorverdovend stil. Nieuwenhuizen vertrok november 2021 als burgemeester naar De Wolden, haar partijgenoot Robin Kersbergen trekt nu de kar.

En dan nog dit: de problemen hadden al jaren geleden opgelost kunnen zijn. Rond 2010 wilde een groep ondernemers een financiële bijdrage leveren voor een brug over de Breevaart, die aansloot op de Rondweg. Dan zou de d’Aumerielaan ingericht worden als eenrichtingsweg. Dat is afgewezen door bezwaren van onder meer de Roei- en Zeilvereniging Gouda, het zou roeiers te veel hinderen. Spijt komt altijd achteraf, het maakt dit nog meer tot een treurspel.

Meer berichten