Afbeelding

“Je moet het wel willen”

Algemeen Politici aan het woord

Het coalitieakkoord is al enige tijd gepresenteerd en het is tijd om voor de komende vier jaar daaraan kaders te stellen. De coalitie heeft plannen geformuleerd en stelt dat er ruimte zal zijn om concreet invulling te geven aan die plannen.

Neem het onderwerp ‘de nieuwe bestuursstijl’. Het is belangrijk dat de inwoners van Bodegraven-

Reeuwijk te maken krijgen- en mogen vertrouwen op- een betrouwbare lokale overheid. Dat vertrouwen begint met een passende stabiele organisatiestructuur, een structurele werkmethode en functionarissen die de taken van de gemeente coördineren bij de uitvoering.

Een ander bekend onderwerp is ‘het zijn van een gezonde financiële gemeente’. Een loffelijk streven an sich, maar is dat wel realistisch als we de ambitieuze plannen ernaast houden? We willen immers onze schuld reduceren met ruim 44 miljoen euro. Ofwel, 11 miljoen per jaar en een krappe 1 miljoen per maand. Dat kan door op een verantwoorde methode met onze begroting om te gaan en niet op basis van ambities koppelen aan beleid. Bij beslissingen waar financiële consequenties mee gemoeid zijn, ziet dit er als volgt uit: leg aan zowel de inwoners als de raad uit wat de overwegende afwegingen zijn en presenteer dit publiekelijk, maak je redenatie behapbaar en blijf continu monitoren wat de gevolgen zijn van onze financiële positie. 

Het eerste jaar vliegt voorbij en er moet nog veel gebeuren. Het vraagt een bak inspanning en toewijding. Máár, je moet het wel willen.

Afbeelding
!