Afbeelding
Foto: Hans Koster

Meditatief cursief: Wees niet bang!

Algemeen Meditatief Cursief

Openbaring 1:17: Toen ik Hem zag viel ik als dood voor zijn voeten neer. Maar Hij legde zijn rechterhand op mij en zei: ‘Wees niet bang. Ik ben de eerste en de laatste.’

Als je het nieuws op de televisie en in de kranten een beetje volgt dan zou je zo maar bang kunnen worden van alles wat je leest of ziet. Spanningen tussen de wereldmachten Rusland en Amerika nemen toe door de oorlog in Oekraïne, en je vraagt je af hoe het zal aflopen, terwijl ook tussen China en Amerika de politieke spanningen toenemen. 

En dan hebben wij het nog niet over het corona-virus waarvan gevreesd wordt dat het opnieuw weer zal toenemen in de komende maanden. Zorgen genoeg, misschien ook in uw eigen familiekring of in uw eigen leven. Dingen waar je wakker van kan liggen.

In Openbaring 1 zit de oude apostel Johannes gevangen op het eenzame eiland Patmos. Tegenwoordig een geliefd eiland om met vakantie te gaan, maar in de tijd van Johannes bepaald geen vakantieparadijs want hij was daarheen verbannen door de Romeinen om er zware dwangarbeid te verrichten. De apostel miste zijn gemeente waar hij voorganger was en maakte zich grote zorgen over hoe het met hen verder moest gaan in een tijd waarin de christelijke kerk zwaar vervolgd werd. En dan krijgt hij op zondag, de opstandingsdag van de Here Jezus, een visioen waarin de Here Jezus zelf aan hem verschijnt en hij de boodschap meekrijgt: Wees niet bang! De opgestane Heer verschijnt aan hem in al zijn macht en majesteit en Johannes schrikt daar hevig van maar Jezus legt zijn hand op de bange en bezorgde apostel en stelt hem gerust. 

Aan het einde van elke kerkdienst spreekt de voorganger de zegen uit en geeft hij de zegen van God mee aan de gemeente. Dat doet de Here Jezus hier ook in het bijzonder. En Hij spreekt daarbij de woorden uit: Wees niet bang!

In het bijbelboek Openbaring staan schokkende dingen over het einde der tijden waarvan je bang zou kunnen worden en het ontbrak de apostel Johannes net als ons misschien aan moed en vertrouwen. Wat doet het dan goed om dit woord van de Here Jezus te horen: Wees niet bang! Hij wil zijn hand op ons leven leggen, net als Hij deed bij Johannes, zegenend, troostend en bemoedigend. Heb vertrouwen dat Hij deze wereld ondanks alles in zijn hand houdt en dat Hij eenmaal terug zal komen om alles nieuw te maken. Het bijbelboek Openbaring is een troostboek. Heel het leven van de apostel Johannes is in Gods hand besloten. Jezus legt zijn hand op hem. Dat is een liefdevolle hand. Want wij hebben ook een Heer voor wie je niet bang hoeft te zijn.

Ds. Henk van der Laan (bijstand in het pastoraat Hervormde Gemeente Sluipwijk)

!