Afbeelding

Anders bekeken: Wie kookt hier soep van?

Algemeen Anders bekeken

Rioolheffing is een gemeentelijke belasting. Maar wordt geÏnd door de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) in Leiden. Net als de Onroerende Zaakbelasting (OZB). Het ophalen van afval is uitbesteed aan Cyclus NV in Gouda, die dat ook doet in onder meer Gouda, Kaag en Braassem, Nieuwkoop en Montfoort. Onze gemeente is aangesloten bij netwerk Regio Midden Holland, met onder meer Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas. Opzet: samenwerking op het gebied van onderwijs, economie, arbeidsmarkt, ruimte en wonen, verkeer en vervoer, het sociaal domein, duurzaamheid en cultuur. Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) beheert voor zes gemeenten met ongeveer 350.000 inwoners en ruim 12.500 bedrijven milieutaken en bouw- en woningtoezichttaken. Ferm Werk gaat over de uitvoering van de Participatiewet en de Wet sociale werkvoorziening, bij ons en in Woerden, Oudewater en Montfoort.

Gouda, Waddinxveen, Bodegraven-Reeuwijk, Krimpenerwaard en Zuidplas sloten een convenant voor ‘afspraken over afstemming van detailhandelsvestiging, monitoring van ontwikkelingen en een betere inkadering van plaatsen waar detailhandel wel en niet gevestigd kan worden.” Die laatste zin komt letterlijk uit een persbericht over het convenant. Echt geen idee wat wordt bedoeld, maar dat soort fraseringen kenmerken heel veel samenwerkingen (er zijn er meer). Mag je het gebakken lucht noemen? Samenwerkingen zwenken van links naar rechts, over de provinciegrenzen voor het een naar regio’s die onder een totaal andere invloedssfeer vallen voor het ander. En of onze gemeente veel in te brengen heeft? Kom kom, de grootste is de baas, zo werkt dat. Die brij van samenwerkingen zal goed bedoeld zijn maar een knap mens die er soep van kan koken. Misschien is samenwerking met buur Alphen zinvoller dan een vaag bondje met Krimpenerwaard of Zuidplas; die hebben vast meer met Groot Rijnmond. Dat al die samenwerkingen een officiële status hebben, met bestuur, afdeling voorlichting en secretariaat is geinig voor de werkgelegenheid. Maar een goeie stofkam biedt grotere efficiency, meer resultaat en lagere kosten.