Afbeelding

Schone schijn

Algemeen Anders bekeken

Meten is weten. Je moet dan natuurlijk wel weten wat je precies aan het meten bent. Met die ogen bekeken is de digitale enquête die de gemeente heeft uitgezet ter voorbereiding op een te ontwikkelen mobiliteitsvisie interessant. Want, zo staat in de toelichting: ‘In de toekomst wil de gemeente op het gebied van verkeer veilig, bereikbaar en leefbaar blijven.’ Dat is een mooi voornemen, eerlijk is eerlijk. De enquête wordt uitgevoerd door Royal HaskoningDHV, een adviesbureau dat in meer dan dertig landen actief is. Zij helpen de gemeente tegen een vast en zeker plezierige vergoeding de mobiliteitsvisie op te stellen.

De eerste zet is gedaan: tot en met zondag 11 september kunt u uw mening over het verkeersplein digitaal geven, via deze link: gemeente.bodegraven-reeuwijk.nl/helpt-u-mee-aan-de-mobiliteitsvisie. Ga er wel even voor zitten: eenvoudig is het allemaal niet echt. Als je eenmaal doorhebt hoe het werkt, kun je op een digitale kaart op een plek naar keuze een bolletje plaatsen en opmerkingen toevoegen. Afgelopen maandag stonden op de kaart enkele tientallen stippen, met vooral persoonlijk getinte opmerkingen/wensen over de verkeersveiligheid. Relevant? Zeker, maar of dat de basis legt voor een mobiliteitsvisie? Dat begrip houdt iets meer in dan dat ergens een verkeersbord wel of niet moet staan, of dat een bocht te scherp is, of dat op een bepaalde weg veel te hard wordt gereden. Let op trouwens: dat laatste vinden vooral mensen in hun eigen straat. Zoals mensen ook bij voorkeur voor de eigen deur parkeren. 

Natuurlijk moeten verkeersonveilige situaties worden opgelost, dat vergt echt geen visie. Maar een mobiliteitsvisie strekt zich als het goed is over een aantal jaren uit. Hoe zorgen we dat de bedrijventerreinen bereikbaar blijven? Hoe zorgen we voor voldoende parkeerplekken en oplaadpunten? Hoe voorkomen we dat het in- en uitgaande verkeer in de kernen elke keer vastloopt tijdens spitsuren? Hoe richt je de woonstraten zo in dat (te) hard rijden geen optie is? Hoe verbeteren we het openbaar vervoer binnen de gemeente? Hoe bevorder je het fietsen? Die digitale enquête lijkt prachtig, maar of daarmee de basis wordt gelegd voor een bestendige toekomstvisie valt oprecht te betwijfelen: het is vooral schone schijn.