Bert Verver te gast in de Tweede Kamer. Privéfoto
Bert Verver te gast in de Tweede Kamer. Privéfoto

Kijk bij Verantwoordingsdag

Algemeen Overheid

DEN HAAG - Naast Prinsjesdag, waar de regering beleidsvoornemens en de daaraan gekoppelde begrotingen presenteert kent de rijksoverheid de veel minder bekende Verantwoordingsdag op de derde woensdag in mei. Op die dag wordt het Rijksjaarverslag, bestaande uit de jaarverslagen van alle ministeries en een rapportage van de Algemene Rekenkamer, aangeboden aan de Kamervoorzitter Vera Bergkamp. Correspondent Bert Verver van Kijk op Bodegraven-Reeuwijk was erbij.

door Bert Verver

De maandag daarop krijgen 100 burgers de gelegenheid tijdens de zogenaamde V100 de gelegenheid hun visie te geven op de verslagen en aan de hand van hun bevindingen kritische vragen voor te bereiden die via de Kamervoorzitter aan de betrokken woordvoerders van de fracties worden overhandigd en mede als voedingsbodem zullen dienen voor hun debatten met de betrokken bewindslieden.

Vorig jaar waren jonge wetenschappers uitgenodigd om aan de V100 deel te nemen, dit jaar ging de uitnodiging naar vertegenwoordigers van de lokale en regionale media. Namens de Kijk op Bodegraven-Reeuwijk ging onze verslaggever Bert Verver naar het evenement. Mede vanuit zijn ervaring als voorzitter van de woningbouwvereniging Reeuwijk nam hij deel aan de discussiegroep die zich boog over het programma ‘Wonen, ondersteuning en zorg voor ouderen’.

Opvallende zaken

Na het doorworstelen van dikke pakketten begrotings- en verantwoordingstukken en onder begeleiding van enkele medewerkers van de Tweede Kamer en de Algemene Rekenkamer bekeken de deelnemers opvallende zaken of dat de verantwoording aansloot bij de beoogde beleidsvoornemens. Aan de hand daarvan werden een tiental vragen voorbereid die Kamerleden kunnen helpen in hun discussies met de bewindslieden. 

Zo viel het onder meer op dat het beleid van de behandelde problematiek bij twee ministeries was ondergebracht (VWS en BZK) waardoor de samenhang van de verantwoording onduidelijk was en niet die informatie gaf waaraan behoefte bestond. Vragen waren er ook over het bouwprogramma voor ouderenwoningen en de inrichting van de keten van zorg die nodig is bij het streven om ouderen zo lang mogelijk thuis te laten wonen.

Geformuleerde vragen

De tien geformuleerde vragen werden in eerste instantie doorgesproken met de Kamerleden Fonda Sahla (D66) en Lucille Werner (CDA) waarna zij in de vorm werden gegoten waaraan Kamervragen volgens afspraken die daarover gemaakt zijn, moeten worden voldoen. Samen met de vragen die door andere discussiegroepen over uiteenlopende beleidsterreinen waren geformuleerd werden de documenten in de plenaire vergaderzaal, die bij hoge uitzondering beschikbaar was gesteld, in een speciaal koffertje aangeboden aan Kamervoorzitter Vera Bergkamp. 

De dag werd afgesloten met een dankwoord van het collegelid Barbara Joziasse van de Algemene Rekenkamer en Mahir Alkaya, ondervoorzitter van de commissie voor de Rijksuitgaven.

Bert Verver: “Het was een heel intensive dag waarbij het leuk was om de Tweede Kamer eens van binnenuit te beleven. Mijn respect voor het werk van de Kamerleden is, na het lezen van de stukken alleen maar toegenomen. Het was heel nuttig om met media-collega’s uit het hele land het debat over, in mijn geval, wonen en zorg voor ouderen, aan te gaan en een inbreng te leveren vanuit een regionale en zelfs lokale visie.”

Advertentie

Categorieën