Humor of gewoon treurig?

Column

Humor of gewoon treurig?

Krachtdadige bestuurders, mensen die doorpakken en denken in oplossingen: zo willen we het graag zien. Als zich een probleem voordoet, staat de ware bestuurder op, zeker als de veiligheid in het geding is: hij/zij slaapt niet voordat er een oplossing is.


En nu gaan gaan we zeven jaar terug. Onderzoek leerde in januari 2013 dat de aanrijtijden van de Bodegraafse brandweer te lang zouden zijn. De kazerne op bedrijventerrein Groote Wetering lag te ver aan de buitenkant, dus moest er een nieuwe kazerne op een meer centrale plek in het dorp komen. Ook lokale bestuurders spraken grote woorden over de noodzaak van een snelle verhuizing, onder vrijwillige brandweerlieden ontstond onrust. Zij moesten accepteren dat delen van Bodegraven voortaan werden 'bewaakt' door hun collega's uit Zwammerdam en Reeuwijk.


Soep wordt vaak minder heet gegeten dan opgediend, de onrust ebde weg, van het probleem hoor je weinig meer. Sinds 2013 wordt 'onverdroten' aan de oplossing gesleuteld. In 2015 viel het oog op een terrein aan de Groene Zoom, achter de Goudseweg. Brandweerlieden waarschuwden dat dit niet per se een verbetering is, want velen van hen wonen in Broekvelden en Weideveld, op grotere afstand van de nieuwe kazerne. En die spoorweg kan lelijk in de weg zitten als haast is geboden. Blijkbaar zien de bestuurders dat anders. De gemeenteraad stelde grond beschikbaar. Omdat onze gemeentekassen leeg zijn, draagt de Veiligheidsregio de investering van 1,2 miljoen euro. In juni 2016 heette het nog dat de nieuwe kazerne eind 2017 in gebruik zou worden genomen. In februari 2019 is het bestemmingsplan aangepast. Volgens de jongste berichten zou nu voor eind maart de bouw echt beginnen. We schrijven inmiddels 2020. De paniek begon in 2013. Zeven jaar lang al sleept deze soap zich voort. Is dat humor of eigenlijk gewoon treurig?

!