Afbeelding

Poltici aan het woord: Een sterke samenleving

Column Politici aan het woord

Een sterke samenleving, wat is dat eigenlijk? Waarom vinden we dat belangrijk?

Uiteraard, we hechten allemaal veel waarde aan familie, vrienden - aan samenleven met andere mensen in het algemeen. Natuurlijk, het belang van uw sportclub, de muziekvereniging, van scholen en kerken, van allerlei maatschappelijke initiatieven en organisaties - dat ontgaat maar weinigen. Alleen al aan de grote hoeveelheid vrijwilligers en mantelzorgers is te zien hoe sterk onze lokale samenleving is.

Toch, dat begrip 'een sterke samenleving’, het kan wat boven de markt blijven hangen. Wat houdt dat nu precies in? Wat betekent het concreet?

Juist in deze nare weken is het antwoord op die vragen krachtig naar voren gekomen. Het antwoord is zichtbaar in de prachtige stoepkrijttekeningen, waarmee kinderen iets van de eenzaamheid van ouderen doorbreken. Het is tastbaar bij mensen die hard werken in de zorg én bij de mensen die ondertussen op hun kinderen passen. Het is voelbaar in de volharding van ouderen. Het antwoord is waar te nemen bij alle ouders die hun werk combineren met het thuisonderwijs aan hun kinderen. Het is merkbaar bij ondernemers die proberen hun zaak overeind te houden. Het antwoord spat af van de vele kaartjes en berichtjes die mensen elkaar sturen.

U laat zien wat het betekent om een sterke samenleving te vormen: het is zorgen voor elkaar, de ander helpen, verantwoordelijkheid nemen, waar het kan elkaar opzoeken, actie ondernemen, en nog veel meer. Wellicht zonder dat u daar bij stilstaat, levert u zo in deze moeilijke tijden een belangrijke bijdrage aan die sterke samenleving!