Afbeelding

Politici aan het woord: Jongeren in de politiek

Column Politici aan het woord

Politiek gaat toch al snel over zaken als pensioenen, werkgelegenheid en de economie. Zeker zijn dit belangrijke onderwerpen voor velen van ons. Ze bepalen immers hoe ons leven er uit komt te zien. Zoals u misschien kunt begrijpen, zijn dit onderwerpen die voor middelbare scholieren en studenten niet interessant lijken. Vaak zijn het volwassenen van 40 tot 70 jaar die eindeloos discussiëren over deze ingewikkelde zaken; daar herkennen jongeren zich niet in. Hierdoor daalt al jaren de betrokkenheid van jongeren bij de politiek en daarmee de opkomst van jongeren bij verkiezingen. Als politiek actieve jongere maak ik mij hier zorgen om! Politiek gaat niet alleen over bovengenoemde zaken. Politiek gaat ook over onderwijs, over studentenhuisvesting, zelfs over de uitgaanstijden in het dorp. Jongeren hebben een stem die zij vaker moeten laten horen. Niet alleen bij protesten op straat, ook in de politiek. Ook als jong persoon kun je dingen veranderen. Door zelf actief betrokken te zijn bij de politiek worden politici gedwongen om beter naar jou te luisteren.

Dit kan bijvoorbeeld door lid te worden van een politieke partij. Zo leer je lokale (en landelijke) politici kennen en kun je jouw mening laten horen. Als je concrete ideeën hebt over onze gemeente, kun je ook contact zoeken met lokale politici of inspreken op een inspraakavond.

Het is deels aan de jongeren om zichzelf te informeren en betrokken te zijn bij politiek. Daarnaast is er een taak aan de politieke partijen om jongeren actiever te betrekken bij besluitvorming. Zorg er als politieke partij voor dat jongeren met ambities een plek krijgen binnen de gemeenteraden, Provinciale Staten, Eerste Kamer én Tweede Kamer. Partijen kunnen er in dit geval niet van uitgaan dat jongeren al jaren ervaring hebben in de politiek. Maar dit is geen reden om hen niet mee te laten besturen. Zonder ervaring kan iemand nog steeds geweldige ideeën hebben. Op deze manier gaan jongeren zich écht gehoord voelen.

!