Afbeelding

Hoezo, inspraak?

Column Anders bekeken

Denk groot, maar houd het huisje bij het schuurtje. Wat dat betreft roepen de keuzes die ons gemeentebestuur maakt best wel vragen op.

Enerzijds ontbreekt een toekomstvisie - waar gaan we heen met Bodegraven-Reeuwijk? Om daar invulling aan te geven wordt nu een inspraakronde voorbereid. Allemaal meedenken lijkt machtig mooi, maar is het niet juist een zwaktebod? Hoe nuttig zou het zijn als de politiek een aantal ideeën zou ontvouwen. Nu verdient een extern bureau veel geld aan het verzamelen van allerlei losse suggesties die vervolgens voor veel geld door datzelfde bureau aan elkaar geknoopt moeten worden. Hoezo? Je steunt toch een politieke partij vanwege de visie? Kom op dan, laat zien wat je wilt. Dan valt er ten minste wat te kiezen.

Anderzijds bouwt datzelfde gemeentebestuur luchtkastelen. In juni 2015 mocht ik samen met Elly de Knikker, de uitgeefster van deze krant, een bijeenkomst leiden in het Evertshuis over het onderwerp 'dorpspromotie'. Meer dan vijftig dorpsgenoten spraken mee. De gezamenlijke conclusie: doe niet te ingewikkeld. In plaats van grootse bespiegelingen ontvouwen is het verstandig bestaande initiatieven te bundelen. Als slogan werd gekozen voor 'Bodegraven-Reeuwijk, gewoon bijzonder'. En, zo luidde de eindconclusie, noem het 'dorpspromotie' en vermijd het megalomane begrip 'city marketing'. Zie wat met deze conclusies is gedaan. De slogan is getransformeerd tot 'Buitengewoon Bodegraven-Reeuwijk', onze wethouder Economische Zaken Inge Nieuwenhuizen heeft in haar takenpakket officieel 'city marketing' staan. Hoezo?

Inmiddels wordt manhaftig geprobeerd Bodegraven een imago te geven als belangrijk kaasdorp. Een van de ideeën is de oprichting van een Kaasmuseum. Tja, alsof Gouda en Woerden juist op dat vlak niet veel méér hebben te bieden. Waar wij in 2015 dachten dat de onderscheidende kracht van Bodegraven-Reeuwijk juist lag in het groen, de rust en de ruimte, is het vizier door de politiek op grootstedelijk vermaak gericht. Hoezo, inspraak?

!