Afbeelding

Relaxen langs Breevaart

Column Anders bekeken

Zou het echt gaan gebeuren? Sinds begin 2016 de nieuwe op palen gebouwde Rondweg van Reeuwijk gereed is, wordt gedacht over herinrichting van de Raadhuisweg/Zoutmansweg, de weg die Reeuwijk-Brug in tweeën deelt. Er is veel bedacht en besproken, maar het wil niet echt opschieten. Rood-witte blokkades moeten autoverkeer tot stapvoets rijden dwingen, maar die zijn vooral oerlelijk. Aanvankelijk gold als ei van Columbus: het brede fietspad omvormen tot voetpad. Fietsers zouden gebruik moeten maken van de rijweg, om automobilisten ‘in toom’ te houden. Onder druk van protesterende bewoners haalde de gemeenteraad daar een streep door.

Blijkbaar blijft het lastig: in april kondigde wethouder Inge Nieuwenhuizen in de zomer de aanbesteding van de herinrichting aan. Duidelijk te optimistisch: mogelijk worden nu in de week van 21 september inspraakavonden gehouden, zeker is dat niet. Binnen de gemeente circuleert een concept waarin de beschikbare rijweg (belangrijke in- en uitvalsweg) in drie delen wordt gedeeld: een smalle rijbaan voor auto’s, twee stroken voor fietsers. Passeren van tegenliggers zal dus niet meevallen. Het bestaande fietspad wordt alsnog een voetpad. In het concept staan aan weerszijden bakken met bomen en groenstroken getekend. Bovendien komen op vijf plaatsen in de Breevaart zogenaamde verblijfsplekken, om als het ware op het water te relaxen. Dat moet - in ambtelijke taal - helpen om de Breevaart ‘wezenlijk onderdeel te maken van het dorpse beeld’, maar vooral ook om de automobilisten te dwingen langzaam te rijden. Is het gewaagd te voorspellen dat zo’n recreatieve verblijfsplek uitgroeit tot hangplek?

Hoe de bewoners zullen reageren, leert de tijd. Hoe dan ook dreigen voor sommigen pijnlijke consequenties: hun boten, die al tientallen jaren (betaald) liggen afgemeerd, moeten wijken voor de plannen. Al heeft de gemeente (per e-mail) aangeboden mee te zoeken naar een andere plek, die betrokkenen zijn vast niet blij.