Afbeelding

Het mag wat kosten

Column Anders bekeken

Is de pakweg 2,5 kilometer lange Zoutmansweg/Raadhuisweg straks het duurste stukje weg binnen onze gemeente? Sinds de ingebruikneming van de Rondweg in 2015 wordt gesteggeld over de inrichting. Tussen 2014 en 2019 gaf de gemeente al bijna 1,47 miljoen euro uit aan plannenmakerij en herinrichting, waaronder de bizarre rood-witte roadblocks. Doelstelling is het doorgaande verkeer terug te dringen en meer ruimte te geven aan fietsers en voetgangers.

Het lukte maar niet de handen op elkaar te krijgen voor de plannen. Sinds deze zomer ligt er daarom een nieuw ontwerp, waarbij dankbaar wordt ingespeeld op een provinciale subsidie door de weg onderdeel te maken van de doorfietsroute Gouda-Utrecht.

Het mag wat kosten: volgens een recente publicatie is voor de post Maatregelen VCP Reeuwijk-Brug/Raadhuisweg 1,488 miljoen euro gereserveerd, waarvan eind 2019 nog 44 mille beschikbaar was. Interessant detail: in een eerdere rapportage van de gemeente staat dat begin 2019 al 1,555 miljoen euro was uitgegeven. Toen gold de verwachting dat nog 219.721 euro moest worden besteed aan zaken als onderhoud en kleine infrastructurele aanpassingen. De provincie subsidieerde al bijna 864.000 euro.

Mocht het u duizelen: de conclusie dat de gemeente blijkbaar ook niet precies weet wat het kost, lijkt correct. Navraag leert dat anno 2020 vier externe bureaus en drie gemeentelijke projectleiders (van wie er twee dan weer zijn ingehuurd) werken aan verdere plannen. Dat kost in 2020 zo’n 40.000 euro. Volgens de lopende berekeningen vergt uitvoering van de jongste ideeën zo’n twee miljoen euro. De provincie subsidieert 1,2 miljoen euro, onze gemeente betaalt dus nog eens 8 ton. Het beschikbare cijfermateriaal leert dat de totale investering tussen de 3,5 en 4 miljoen euro uitkomt.

Conclusie: het omkatten van de Zoutmansweg en de Raadhuisweg tot wegen met een dorpse uitstraling kost rond de 1,6 miljoen per kilometer. Maar dan heb je meteen een doorfietsroute gecreëerd, vergeet dat niet.