Foto:
Anders bekeken

Medialandschap ook lokaal in beweging

  Column

Maandelijks schuift ‘de pers’ aan bij een ontmoeting met het college van b en w, dat het journaille bijpraat over lokale bestuurlijke ontwikkelingen. Echt dynamisch of spannend is zo’n bijeenkomst zelden, vooral niet sinds deze digitaal plaats vindt. B en w laten bepaald niet het achterste van hun tong zien, de skypende mediamensen stellen zich niet of nauwelijks kritisch op, ‘moeilijke’ vragen worden doorgeschoven.

Het gezelschap mag je divers noemen, onze gemeente kent kwantitatief een zeer gevarieerd medialandschap. Voor het dagelijkse nieuws zorgt het AD Groene Hart. Dan is er natuurlijk deze krant, wekelijks huis-aan-huis verspreid. Uitgeefster Elly de Knikker is succesvol waar in tal van andere gemeenten de lokale kranten wegens gebrek aan inkomsten verdwijnen. Elly koestert de adverteerders maar vaart een onafhankelijke redactionele koers, durft ook ruimte te geven aan deze (licht) kritische column. Haar redactie zorgt wekelijks voor een bloemlezing van gebeurtenissen in de diverse kernen en manifesteert zich online.

Een paar websites richten zich specifiek op onze gemeente, met name ReboNieuws en de Digitale Bodegraafse Krant. Die doen niet zo zeer aan eigen nieuwsgaring, maar plaatsen vooral aangeleverde berichten door. En er is ruimte voor commercieel ‘nieuws’, want er moet wel geld in het laatje komen. Dan kent onze gemeente al tientallen jaren een eigen omroep, voorheen Radio Bodegraven en thans BR6, met uitzendingen op radio en tv en een eigen website. Gedragen door tientallen vrijwilligers, maar momenteel in zwaar weer vanwege ruzie in de tent. Het bestuur verweet presentatrice AnneMarie Visser dat ze te veel macht naar zich wilde toetrekken waarna die vertrok. Anderen gingen haar uit onvrede voor. Inmiddels probeert de ambitieuze Reeuwijkse een eigen kanaal van de grond te tillen via YouTube en Facebook. BR6 praat met de lokale omroepen in Gouda, Woerden en Waddinxveen over gezamenlijke programmering. Ach, ook het lokale medialandschap blijft veranderen.

Meer berichten