Afbeelding

Zonnepanelen

Column Anders bekeken

Best een even toevallige als geinige symboliek: op de langste dag (als de zon dus in beginsel het langste schijnt) bespreekt onze gemeenteraad de zogenaamde Regionale Energie Strategie (RES 1.0). Onze raadsleden geven dan hun reactie op een omvangrijk document waarin staat omschreven hoe in Midden-Holland zogenaamde ‘alternatieve energiebronnen’ in 2030 een bijdrage moeten leveren aan de energievoorziening.

In heel Nederland wordt daarnaar onderzoek gedaan, iedere regio moet zelf een deel van de benodigde energie duurzaam opwekken. Via inspraakavonden (vanwege corona digitaal) zijn meningen en visies verzameld. In het rapport staat met enige trots vermeld dat ‘meer dan 250 Midden Hollanders’ aan de besprekingen hebben meegedaan. Nu is dat welbeschouwd een te verwaarlozen percentage, maar goed, zij deden mee waar anderen niet thuis gaven. En zo’n 1250 mensen vulden ook nog eens een enquete in over dit onderwerp. Feit is wel dat veel maatschappelijke organisaties hun steun hebben toegezegd en deelnamen aan de gesprekken. In het rapport heet dat ‘gesprek met de samenleving’. Ach, het is maar hoe je het ziet.

Een van de belangrijkste conclusies in het rapport luidt dat er in deze regio geen draagvlak bestaat voor windmolens. Biogas, waterkracht en waterstof bieden in elk geval op afzienbare termijn te weinig soelaas, kernenergie is buiten beschouwing gebleven. De oplossing voor de verplichte bijdrage wordt gezocht in zonne-energie. De samenstellers van het rapport hebben prachtige en ingewikkelde bewoordingen gekozen en claimen ook vast dat de uitwerking nog zeker twee jaar duurt. Maar plaatsing van zonnepanelen op daken van bedrijven en woonhuizen, op boerenerven, boven parkeerterreinen, op geluidsschermen en zonneweides in agrarische gebieden biedt veel perspectief.

Ideetje: als de raadsleden op 21 juni over het 165 pagina’s dikke rapport praten, kunnen ze wellicht meteen besluiten om het gemeentehuis te voorzien van zonnepanelen. Goed voorbeeld doet wellicht goed volgen.

!