Afbeelding

Best lang

Column Anders bekeken

Waarom lukt het maar niet om voor de Zoutmansweg/Raadhuisweg een goed plan te ontwerpen? Wie is hier de grote dwarsligger? Want mensenkinderen, wat duurt het lang voordat daar daadwerkelijk iets gebeurt. Al sinds de ingebruikneming van de Reeuwijkse Rondweg (2015!) wordt gesteggeld over de herinrichting van deze pakweg 2,5 kilometer lange weg dwars door Reeuwijk-Brug. Ooit een doorgaande route, nu vooral een ontsluiting naar en van de A12 voor de aangrenzende woonwijken. Al zo’n anderhalf miljoen euro is uitgegeven aan plannen en tijdelijke maatregelen. Vier externe bureaus en drie gemeentelijke projectleiders (van wie twee ingehuurde krachten) werk(t)en eraan. Ambtenaren en bewoners stonden lang lijnrecht tegenover elkaar: de adviseurs willen dat de fietsers de rijbaan benutten en het bestaande fietspad omkatten tot een voetpad, de bewoners willen het fietspad uit veiligheidsoogpunt handhaven.

Er ligt nu een plan dat zo’n twee miljoen euro moet kosten. Daarbij mogen fietsers zowel op de weg als op het ‘oude’ fietspad rijden. Door versmalling van de rijbaan en het creëren van obstakels wordt de snelheid van de auto’s aan banden gelegd en de veiligheid van de fietsers gegarandeerd. Langs de Breevaart komen vijf zogenaamde verblijfplaatsen, zeg maar steigers waarop je kunt chillen. En er komt op kosten van de provincie een doorfietsroute. Straks is tegen de 4 miljoen euro geïnvesteerd in de weg.

Maar zover is het nog niet: onder bewoners is wederom onrust ontstaan omdat op het ‘oude’ fietspad ineens op een paar plekken hekjes komen die de fietsers dwingen af te stappen. Je kunt ook zeggen: zo wordt de fietser gedwongen gebruik te maken van het weggedeelte. Talloze bewoners klagen dat de inspraak resulteerde in het negeren van hun wensen. Nu is iemand die zijn zin niet krijgt niet gauw tevreden. Maar hier wordt al zes, zeven jaar gepraat, daden blijven uit. Best lang toch?

!