Foto:
Anders bekeken

Politiek gaat over verschillen

  Column

Het kan u nauwelijks ontgaan: tien politieke partijen dingen actief naar uw stem op 16 maart aanstaande. Politiek gaat over macht: wie de meeste stemmen heeft is de baas. Nu zal geen partij de absolute meerderheid halen, dus moet ook de komende vier jaar weer samengewerkt worden. Kortom: de vier vrouwen en zes mannen (allemaal wit en autochtoon) die de lijsten aanvoeren bepalen vanaf 17 maart met elkaar wie met wie de macht deelt. Gezamenlijk hebben de partijen 191 A4tjes volgeschreven met hun visie op de samenleving: wat moet er gebeuren om onze dorpen en wijken (nog) leuker te maken? De verschillen zijn groot: waar de ene partij nauwelijks anderhalf vel tekst levert komt een andere met 53 pagina’s. Zeker waar: de partijen hebben het goede voor met de samenleving, niemand meldt dat’ ie de boel wil verstieren. Politiek is meer dan het pure eigenbelang, of dat van straat of wijk, dat moge helder zijn. Visies verschillen: de een vindt dat het roer om moet, de ander meent dat koers houden het beste is. De belabberde financiële positie van de gemeente (170 miljoen euro schuld) beroert iedereen, maar concrete doorberekeningen van de programma’s ontbreken.

Gezamenlijk proberen drie lokale media wat duiding te geven in het politieke moeras: omroep BR6, de Kijk op BR en Rebonieuws hebben de krachten redactioneel gebundeld. Doelstelling is de verschillen tussen de partijen duidelijk te maken. Met elkaar organiseren ze twee verkiezingsdebatten, waarbij de lijsttrekkers elkaar aan de hand van herkenbare stellingen de maat mogen nemen, BR6 brengt die op televisie en YouTube. In deze krant verschijnt een speciale bijlage waarin de verschillende visies op politieke dilemma’s worden opgediend. En Rebonieuws zet informatieve filmpjes over de lijsttrekkers en de programma’s online. Wellicht helpt dit u het juiste vakje te kleuren. Want wie niet stemt mag straks ook niet klagen.

Meer berichten