Foto:
Anders bekeken

De eerste stap is al gezet

  Column

Woningbouw geldt als een van de belangrijke onderwerpen op de (lokale) politieke agenda. Waar kunnen jongeren betaalbaar wonen? Hoe zorgen we dat ouderen hun grote huizen verruilen voor aantrekkelijke alternatieven, zodat gezinnen die huizen weer kunnen bevolken? Kan de overheid zorgen dat de huizen in de kernen (vooral) toegewezen en verkocht worden aan bewoners van die kernen?

Natuurlijk, veel aandacht gaat uit naar financiën: de enorme schuld van onze gemeente is nu eenmaal een drol die doorgeslikt moet worden. Andere zaken die aandacht vragen zijn het klimaat, het Sociaal Domein, de bestuurscultuur... Op zichzelf grote begrippen die ook worden genoemd in het rapport op basis waarvan nu de CDA, VVD, SGP en D66 praten over een programma voor de komende 4 jaar. Opzet is dat ze alle vier een wethouder leveren. Het zou dus zo maar kunnen dat de lijsttrekkers Robin Kersbergen (VVD) en Elly de Vries (D66) toetreden tot het college, dat verder zal bestaan uit Dirk-Jan Knol (CDA) en Jan Leendert van den Heuvel (SGP).

Ach, namen, wat zegt het? De grote vraag is natuurlijk niet wie de kar trekken, maar hoe creatief ze zich tonen. De grote geleerde Albert Einstein zei het op zijn manier: “We kunnen het probleem niet oplossen met de denkwijze die het heeft veroorzaakt.”

Wat dat betreft is het aardig te wijzen op een plan van aannemer De Vries en Verburg. Die heeft een deel van de gebouwen op de Reeuwijkse Poort gekocht. Op de eigen website meldt de Stolwijkse aannemer dat het de bedoeling is om hier 217 woningen te ontwikkelen, met een parkeergarage en een eigen haven. Transformatie van leegstaande kantoren naar woningen gebeurt meer en meer. Vooralsnog zijn in een deel van deze kantoren in Reeuwijk gevluchte Oekraïners ondergebracht. Je zou kunnen zeggen: de eerste stap is al gezet. En nu doorpakken.

Meer berichten