Start Christelijk onderwijs in Reeuwijk | KOBR: het nieuws uit Bodegraven-Reeuwijk
Foto:
Verhalen uit het archief

Start Christelijk onderwijs in Reeuwijk

  Historie

De oudste gegevens over een schooltje in Reeuwijk dateren van 1746. Dit schooltje stond in Reeuwijk-Dorp. Daarnaast was er ook een schooltje in Sluipwijk. Dit openbare onderwijs werd in 1890 aangevuld met het bijzondere onderwijs.

Door Cock Karssen

De eerste vergadering om tot oprichting van een School met de Bijbel te komen was op 12 augustus 1889. Op 3 november van dat jaar startte de school met 31 leerlingen aan de ’s Gravenbroekseweg achter de Gereformeerde Kerk. Door gebrek aan financiën bestond het eerste schoolgebouwtje uit tweedehands hout, dat door de leden zelf in elkaar was getimmerd. Het jaar erna kon de school echter al een beter gebouw neerzetten met twee klaslokalen.

De school voorzag in een behoefte, want in 1916 werd een heel nieuw, groter schoolgebouw met drie lokalen neergezet, waarvan de tekening bewaard is gebleven. De groei zette door. Vanaf 1958 tot 1968 kreeg de school te maken met huisvestingsproblemen. Er moest gebruik worden gemaakt van allerlei noodlokalen in

Reeuwijk-Brug. In 1968 werden de eerste lokalen van de nieuwe Prof. Waterinkschool in gebruik genomen. In 1972 was de school compleet met zeven lokalen.

Omdat Reeuwijk-Brug flink doorgroeide, kwam er zelfs behoefte aan een tweede protestant-christelijke school. In de nieuwe wijk Ravensberg werd daarom in 1972 nog een school geopend: De Rank. Dit schoolgebouw was semipermanent; pas twaalf jaar later werd de definitieve school geopend aan de Kaarde.

Zoals in alle dorpen kreeg de protestant-christelijke zuil ook in Reeuwijk een eigen kleuterschooltje. In eerste instantie begon dit schooltje in 1945 aan huis bij een particulier. Dat was in het begin best ingewikkeld met zowel de onderwijzeressen als het meubilair en de huisvesting. In 1952 werd de situatie beter: de kleuters konden een aantal ruimtes betrekken van het verenigingsgebouw van de Gereformeerde Kerk. In 1965 kreeg dit onderwijs een eigen gebouw aan de Mesdag- straat onder de naam ’De Wiekslag’.

Eerste rooms-katholieke school 
Terwijl in Bodegraven het rooms-katholiek onderwijs al in 1889 startte, duurde dat in Reeuwijk tot 1914. Het was pastoor Hakkeling van de Rooms-Katholieke Kerk in Reeuwijk-Dorp die het initiatief nam. Omdat hij het niet goed vond dat de kinderen van zijn parochianen nog steeds school gingen op de openbare school, vroeg hij zusters van de congregatie van ‘het Heilig Hart’ uit Moerdijk om in Reeuwijk een school te beginnen. De pastoor kreeg toestemming om een klooster voor de zusters en een schooltje te bouwen.

Op 23 december 1913 vertrokken zuster Martina (de overste) en zuster Marie Joseph (het schoolhoofd) samen met nog een paar zusters naar Reeuwijk-Dorp. Op 2 januari van 1914 startte de school met honderd leerlingen, zowel meisjes als jongens, onder de naam ’Sint Jozefschool’. Er kwam ook een bewaarschool (kleuterschool) en een naaischool. Ook verbleven er tien kinderen intern, de ‘educandines’. De leerlingen kwamen uit de wijde omgeving lopend naar de school. In de hooibouwtijd waren in de hogere klassen altijd veel kinderen afwezig.

In 1935 telde de school al 260 leerlingen. Naast de zusters kwamen er na enige tijd ook lekenonderwijzeressen. In de loop van de tijd werd de grote invloed van de rooms-katholieke kerk minder. In 1974 werd een nieuwe school geopend. Uiteindelijk fuseerden de openbare school John F. Kennedy en de rooms-katholieke school tot een nieuwe rooms-katholieke school met interconfessioneel onderwijs: De Bron.

Katholiek in Reeuwijk
In Reeuwijk-Brug werd de rooms-katholieke school Gerardus Majella aan het onderwijs spectrum toegevoegd. In de vijftiger jaren werd in de groeiende gemeenschap van

Reeuwijk-Brug begonnen met een dependance van de Jozefschool. Deze groeide al snel uit tot een volwaardige school. Eerst was het onderwijs gehuisvest in noodgebouwen, maar in 1963 kon men een permanente behuizing betrekken.

In 2010 vond in Reeuwijk-Brug een grote verandering plaats bij de huisvesting van de diverse scholen: aan de Oude Tol werd de Multifunctionele Accommodatie (MFA) gebouwd. In dit gebouw waren op de begane grond naast een kinderdagverblijf, kinderopvang en peuterspeelzaal ook drie Reeuwijkse scholen gevestigd: de Gerardus Majellaschool, De Venen en De Regenboog. De Brede School is behalve op de begane grond ook op de bovenverdieping gehuisvest. Zo zijn alle voorzieningen voor kinderen van nul tot 12 jaar hier gecentraliseerd.

Meer berichten