<p>Kerverland.</p>

Kerverland.

(Foto: )
Verhalen uit het archief

Huisvesting en zorg voor ouderen al sinds 1748

  Historie

De verzorgings- en verpleeghuizen in ons dorp zijn in deze coronatijd hard getroffen. Helaas waren er ondanks de goede zorgen diverse overlijdensgevallen te betreuren.

Terwijl in oude tijden de ouderen meestal thuis bleven bij de familie en kinderen, werd er in 1748 in Bodegraven al een huis voor armen, wezen en ouderen gesticht. Het is zelfs bekend dat de inwoners van dit huis uniformen droegen met het wapen van Bodegraven.

Het huis, dat het rusthuis van de hervormde gemeente was geworden, werd in de vorige eeuw alleen nog door ouderen bewoond. In 1939 werd het pand in de Kerkstraat verbouwd en uitgebreid. Naast ouderen die lid waren van de Hervormde Kerk, woonden er ook bejaarden die uit andere kerken afkomstig waren. De gereformeerde kerkenraad wilde in 1944 een eigen huis voor haar bejaarden inrichten en kocht daarvoor in 1953 de villa van Jacques Veerman aan Wilhelminastraat 39. Later werd op die plaats het nieuwe postkantoor gebouwd, dat ook al weer sinds jaren een nieuwe functie heeft. Terwijl men al bezig was om deze plannen te realiseren, kwam er een verzoek van de hervormde zusterkerk om samen een heel nieuw bejaardenhuis te bouwen.

Vijverhof
De Stichting Christelijke Bejaardenzorg Bodegraven werd opgericht. Het duurde zes jaar voordat de plannen werden verwezenlijkt. Hoewel men al in 1957 een bouwvergunning kreeg, kwam het plan door de landelijke ‘bestedingsbeperking’ op de helling. Na lange besprekingen werd besloten dat de gemeente Bodegraven een versoberd plan zou uitvoeren, waarna het gebouw zou worden overgedragen aan de stichting. Bovendien stond de gemeente garant voor de geldlening. Zo kon de bouw toch beginnen. In 1959 legde burgemeester J.J. Croles de eerste steen. In mei 1960 werd Vijverhof feestelijk geopend.

Het gebouw werd bij de opening als mooi en ruim omschreven. Het telde 54 kamers en een ziekenboeg met 7 bedden. Het gebouw vierde in 1985 nog op grootse wijze het 25-jarig bestaan, maar werd drie jaar later vervangen door een moderner gebouw, met minder kamers. De tuin werd voor een deel volgebouwd met woningen. Helaas kon door de pandemie de feestelijke herdenking van het 60-jarige bestaan vorig jaar niet doorgaan.

Rijngaarde
Op het gebied van huisvesting van ouderen kende men in 1966 alleen Vijverhof, maar Bodegraven groeide flink en er ontstond behoefte aan meer mogelijkheden. Er werd een interkerkelijke studiecommissie ingesteld, die al na een half jaar met een rapport kwam. Er werd bepaald dat levensbeschouwing of inkomsten geen invloed mochten hebben op de toewijzing van een van de woningen. Wel moest men in aanmerking komen voor beschutte huisvesting. Het dienstencentrum moest voor alle Bodegraafse bejaarden dienstbaar zijn met de volgende functies: het moest een ontmoetingscentrum zijn en er moest informatie te krijgen zijn over alle bestaande organisaties. Ook moest er een alarmsysteem komen, ziekenverpleging en huishoudelijke hulp. Men moest warme maaltijden verstrekken, creatieve en culturele activiteiten ontplooien en bejaardengym organiseren. In 1970 begon de bouw in de Dronenwijk. In 1971 kon de interkerkelijke stichting de eerste sleutels al uitreiken.

Kerverland, Ravenhorst en Reehaven
Ook in Waarder en Reeuwijk werden in de jaren ‘70 huizen voor ouderen gebouwd. In Waarder was dat het bejaardenhuis en dienstverleningscentrum Kerverland (zie foto uit 1992). Op 30 oktober 1972 werd dit protestants-christelijke huis geopend. Het had 44 woningen voor zelfstandig wonende ouderen. Eind vorige eeuw werd Kerverland afgebroken en verrees op dezelfde plaat de Maximalocatie, waaronder een gebouw met seniorenwoningen.

In Reeuwijk werd in hetzelfde jaar Ravenhorst geopend. Ook dit complex werd gebouwd voor zelfstandig wonende ouderen en had ook de functie van een dienstencentrum. Het was een gezamenlijk initiatief van de kerken in Reeuwijk. Samen met het Samenwerkingsverband en het verzorgingshuis De Reehaven, coördineerde Stichting Welzijn Ouderen de belangen van de ouderen en het zorgaanbod. Ook in Reeuwijk werd gemoderniseerd. In 2008 werd Ravenhorst gerenoveerd en kwam De Reehaven onder de paraplu van De Reehorst, die evenals Vijverhof als verpleeg- en zorginstelling functioneerde.

Een nieuwe loot aan de stam zijn de zorgvilla’s waar demente bejaarden worden gehuisvest. In Reeuwijk werd in het oude gemeentehuis Herbergier geopend. In Bodegraven vind je De Wierickehoeve als zorgboerderij en werd het pand September Bodegraven gebouwd.

Door Cock Karssen

Meer berichten