Foto:
Verhalen uit het archief

Speciale reizen voor ouden van dagen

  Historie

In de eerste helft van de vorige eeuw was op vakantie gaan en reisjes maken een grote uitzondering. Vooral de oudere bevolking kwam meestal niet verder dan de eigen omgeving of een dagje naar familie. Zo rond de dertiger jaren ontstonden er particuliere initiatieven om een dagje uit te organiseren voor de oudere bevolking. Dankzij het initiatief van Piet Stoppelenburg werden er tot 2003 jaarlijks reizen voor ‘ouden van dagen’ georganiseerd.

Velen zullen zich nog van vroeger de feestelijke intochten herinneren van de reizen van de ‘ouden van dagen’. Bij hun thuiskomst in het dorp stonden de thuisblijvers rijen dik te wachten om de lange stoet auto’s met de stralende passagiers te verwelkomen. Voorafgegaan door een van de muziekkorpsen trokken de auto’s door onze straten, waar soms zelfs de vlag werd uitgehangen. Het was elk jaar weer een feestelijk hoogtepunt van de zomer.

De eerste reis in Bodegraven
In 1933 kwam Piet Stoppelenburg in Bodegraven. Piet was een jongen die zich door zijn handicap in een rolstoel moest verplaatsen. Hij was lid van een natuurclub. Samen met zijn maatjes van deze club kwam hij in augustus van 1933 met het idee om geld in te zamelen voor een gratis reisje voor de bejaarden van Bodegraven. Hij deed een oproep in de plaatselijke krant en kreeg direct veel bijval voor zijn idee. Zelf ging hij in zijn rolstoel langs de huizen om geld in te zamelen en dat leverde 100 gulden op.

Er werd een comité gevormd, dat in twee weken het reisje organiseerde. Er waren nog weinig mensen met een auto in die jaren, maar men wist toch 25 luxe wagens bij elkaar te sprokkelen, die elk drie tot vijf mensen konden vervoeren. Naast het gratis gebruik van de auto’s kreeg de organisatie ook stroopwafels en sigaren, die naast de proviand in de vorm van belegde broodjes de feestvreugde flink verhoogden. De reis, die was uitgezet door garagehouder H.L. van Bunningen, voerde naar de Piramide van Austerlitz. Voor de bejaarden in die tijd was dat een enorme belevenis, omdat velen van hen nooit verder waren geweest dan de omgeving van Bodegraven. Het werd een ware feestdag, waarbij Piet Stoppelenburg een ereplaats kreeg.

Een jaarlijkse traditie
Na het succes van de eerste reis in 1933 werd besloten om er een traditie van te maken. Er werd een comité opgericht dat de reizen ging organiseren. De tweede reis trok al 127 deelnemers, waar men met enige moeite 48 auto’s voor wist te charteren. In 1935 werden de deelnemers verrast door een Bodegraafse bakker, die gratis tweehonderd gebakjes uitdeelde ter verhoging van de feestvreugde. In 1938 was de deelname al gegroeid tot 220 bejaarden en gehandicapten. Mobilisatie en oorlog zorgden voor een jarenlange onderbreking, maar na deze moeilijke tijden werd de organisatie in 1947 weer opgepakt.

Het grote succes van de reizen vroeg veel organisatietalent van het comité. In de eerste plaats moest er een reis worden uitgezet, waarbij het steeds moeilijker werd om ‘uitspanningen‘ te vinden waar men met driehonderd personen kon neerstrijken (zie foto). Ook was het vooral in de beginjaren moeilijk om de benodigde auto’s en chauffeurs te vinden. Omdat men bovendien als lange stoet van soms wel 4 km door het land trok, was er ook politi begeleiding vereist. Gelukkig nam de Boreftse Motor Club al snel de taak op zich om de stoet door knelpunten te loodsen. Een damescomité zorgde vervolgens dat er broodjes werden gesmeerd voor de deelnemers en voor voldoende sigaren werden geregeld voor de chauffeurs! Soms raakten er auto’s zoek, die dan met behulp van de motorrijders weer werden opgespoord. Rode Kruismedewerkers stonden ook altijd paraat met de eigen ambulance om hulp te verlenen als dat nodig was.

Omdat het uiteindelijk steeds moeilijker werd om de reis financieel rond te krijgen, werd in Bodegraven in 2003 besloten om te stoppen met de organisatie.

In alle dorpen
Ook in Nieuwerbrug, Waarder, Driebruggen en Reeuwijk vonden jaarlijks reizen voor ouden van dagen plaats. In Lange Ruige Weide werd tijdens een collecte voor de reis in 1955 505,45 gulden opgehaald. Het organiserende comité vond het een prachtige opbrengst, waarmee een mooie tocht kon worden gemaakt. De reis ging via Noordwijk naar Bloemendaal, vandaar naar Volendam en met de boot naar Marken. In Oud Valkenveen werd een diner aangeboden.

Tekst: Cock Karssen

Meer berichten