<p>Optocht Vakantiespelen 1975.</p>

Optocht Vakantiespelen 1975.

(Foto:)
Verhalen uit het archief

Organisaties zetten zich in voor welzijn van bewoners

  Historie

Om de huisvesting en zorg voor ouderen te regelen, werd in 1953 in Bodegraven de Stichting Christelijke Bejaardenzorg opgericht. Deze stichting was verantwoordelijk voor de bouw en realisatie van bejaardenhuis Vijverhof. Een nieuwe stichting realiseerde in 1970 het Dienstencentrum Rijngaarde voor ouderen die nog zelfstandig woonden en als ontmoetingscentrum voor alle bewoners. Zo gebeurde dat ook in Reeuwijk en in Waarder.

door Cock Karssen

De taken van de oude stichting Christelijke Bejaardenzorg in Bodegraven is in de loop van de tijd overgenomen door een nieuwe organisatie: Stichting Welzijn Ouderen Bodegraven (SWOB). Men is niet alleen actief op het sociaal-culturele vlak, er worden ook computercursussen voor ouderen gegeven en men stimuleert allerlei recreatieve activiteiten en biedt dagverzorging. Ook worden er adviezen gegeven op het gebied van wonen, zorg en welzijn.

De Stichting Puree helpt uitkeringsgerechtigden en geeft ondersteuning bij problemen met uitkeringen en sociale regelingen. Ook organiseert Puree samen met SWOB en de diaconieën in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk hulp aan mensen die met schulden kampen. Zij zorgen via de voedselbank ook voor hulp in natura. De organisatie is bovendien lid van de cliëntenraad van FermWerk. In 2020 werd door Puree in onze gemeente aan mensen die afhankelijk zijn van de voedselbank 58 tegoedbonnen uitgedeeld, 30 euro voor gezinnen met kinderen en 15 euro aan gezinnen zonder kinderen.

In Driebruggen zetelt de Stichting Protestants Christelijke Dienstverleningscentrum Kerverland. Die zorgt voor het alarmeringssysteem van ouderen die zelfstandig wonen. 

Er worden ten slotte een heleboel activiteiten georganiseerd voor ouderen. In de Huiskamer van Waarder vinden maxi-middagen plaats, in Reeuwijk bestaat de stichting Ouderen Contactmiddagen en in Bodegraven de stichting Vier het Leven Bodegraven. Er zijn verder organisaties die het vervoer van ouderen naar winkels of andere bestemmingen regelen, zoals de stichting Bodegraven Vervoer van Deur tot Deur, en worden diverse momenten georganiseerd om ouderen gezellig met elkaar te laten eten. Zelfs bestaat al jaren klusclub De Breevaart, waar men terecht kan voor kleine klussen in huis en tuin.

De Zonnebloem en de Ouderenbonden
In al onze dorpen is ook De Zonnebloem actief. Deze organisatie, die geheel uit vrijwilligers bestaat, zet zich in voor het welzijn van mensen met een fysieke beperking. Zij bezoeken deze mensen aan huis en organiseren aangepaste activiteiten en soms zelfs vakanties. In Bodegraven bestaat de organisatie al sinds 1952 en heeft die ruim veertig vrijwilligers. Leden en donateurs zorgen ervoor dat het aanbod financieel mogelijk is.

Ook de plaatselijke ouderenbonden dragen bij aan het welzijn van de ouderen in onze gemeente. Zowel de algemene bond als de katholieke en de protestants-christelijke organisaties organiseren jaarlijks vele avonden met lezingen en ontspanning voor hun leden. Daarnaast zijn er nog een bejaardensoos, een dansclub en seniorencontactmiddagen waar men elkaar kan ontmoeten.

Vakantiespelen groot succes in alle dorpen
Al vele jaren vormen de Vakantiespelen, die meestal aan het einde van de zomervakantie plaatsvinden, voor veel kinderen het toppunt van de vakantie. Enthousiaste jongeren zijn vaak een heel jaar bezig om de spelen tot in de puntjes voor te bereiden. Zang, spel, knutselen, huttenbouw, optochten en soms een vreugdevuur tot slot maken dat de kinderen zeer voldaan maar doodmoe na een week naar huis gaan.

In Nieuwerbrug wordt deze week ‘Speelweek Nieuwerbrug’ genoemd en in Waarder zorgt speeltuinvereniging Speelvreugd voor een week enthousiast huttenbouwen.

Plaatselijke jeugd erbij betrekken
In Bodegraven ontstonden de Vakantiespelen al in 1967. De start vond plaats vanuit de parochieraad van de Willibrorduskerk. Het werd direct een succes: 225 kinderen in de leeftijd van 6 tot 13 jaar vermaakten zich kostelijk met poppenkast, volksdansen, een sportdag, een fietsenrally en een excursie. Omdat men de gehele plaatselijke jeugd erbij wilde betrekken en uit de kleine katholieke kring wilde treden, werd besloten om het jaar erna een breder comité te formeren. In samenwerking met jonge mensen uit de Interkerkelijke Jongeren Werkgroep werd een comité gevormd. Er werden weer twee weken georganiseerd, waarvan 700 kinderen gebruik maakten!

Drie jaar later weet de nieuwe Stichting Jeugd en Jongerenwerk Bodegraven de vakantieweken weer nieuw leven in te blazen. Er wordt zelfs een aparte Stichting Vakantiespelen Bodegraven opgericht, die zich speciaal op dit werk gaat richten. De voormalige Sint Willibrordusschool, die omgedoopt werd in ‘De Zon’, was de hoofdzetel van alle activiteiten. Het oude ESTO-voetbalveld dat erachter lag, was met de tuin van de Zusters Franciscanessen een prachtige plaats voor de buitenspelen en voor de huttenbouw. Voor de binnenactiviteiten had men de lege hal van Turkenburg aan de Willemstraat (nu nog de bibliotheek) ter beschikking. Na de bouw van de sporthal werden de binnenactiviteiten een aantal jaren in deze hal uitgevoerd, terwijl het braakliggende terrein ten oosten van de hal werd gebruikt voor de huttenbouw en het vreugdevuur. Na enkele omzwervingen belandde men uiteindelijk op het terrein aan de Burgemeester Kremerweg. De organisatie valt nu onder de Stichting Sociaal Cultureel Werk Bodegraven.

Cock Karssen,
Meer berichten