Logo kobr.nl
Foto:

Aan de slag met reifen en vorken op zomerhooiavonden

  Human Interest

Reeuwijk - Op woensdagavond 7 juli vertrokken dertien vrijwilligers met de boot van het IVN IJssel en Gouwe richting de Kerfwetering in het Reeuwijkse plassengebied. In de boot lagen reifen, hooivorken en werkhandschoenen. Er stapte niet alleen een aantal vaste IVN vrijwilligers in, maar ook enkele belangstellenden die de aankondiging in de media hadden gelezen.

De bestemming was een aantal natuurterreintjes van de stichting Natuurbehoud Kerfwetering. Het samenspel van de avondzon en Hollandse wolkenluchten droeg bij aan het genieten van een mooie, actieve avond werken in de natuur. Een week eerder was een deel van het op land groeiende riet en andere wilde planten al gemaaid door het IVN. Het maaisel bleek al goed gedroogd te zijn om gehooid te kunnen worden.

Hooibergen

Nadat iedereen voet aan wal had gezet op het eiland werd uitleg gegeven over het doel en de techniek van de werkzaamheden. Ook werd stilgestaan bij de natuurhistorische aspecten van de Kerfwetering. De dames en heren en een hard meewerkende jongen van 7 jaar hebben een flinke hoeveelheid hooi en het ruigt met de reifen en hooivorken verzameld op een paar hooibergen. Nadat het eerste eiland was gehooid werd een stukje verder weer aan land gegaan voor een tweede eiland. Nadat ook hier het werk gedaan was, werd in een prettige sfeer de terugtocht weer ingezet. Kort nadat de zon prachtig rood was ondergegaan, meerde de boot weer af bij de opstapplaats.

Broedhoop

Het IVN IJssel en Gouwe zet zich met vrijwilligers in voor natuurbehoud en herstel van de biodiversiteit. Door een deel van het riet jaarlijks te maaien, wordt de bodem langzaam armer (verschraalt) en dat stimuleert de groei van bloemrijke vegetatie. Bloemrijke vegetatie trekt insecten aan en die zijn weer voedsel voor vogels, met name rietvogels zoals de kleine karekiet, de rietgors en rietzangers. Het grootste deel van het gehooide ruigt zal later door de eigenaar worden afgevoerd, maar een enkele hooiberg zal blijven liggen als broedhoop voor de ringslang.

Donderdagavond 15 augustus zal opnieuw worden gehooid. De boot verstrekt om 19.00 uur vanaf de hoek 's Gravenbroekseweg/Zoetendijk en vaart een mooie route naar een zeer fraai eiland van de Stichting Aqua en Natura in de plas Kalverbroek. Aanmelden is niet nodig. Op het water is het altijd kouder, dus pas uw kleding aan.

Meer berichten