Logo kobr.nl
van links naar rechts: Angelique Albers, Kees Oskam, Jaap Feenstra, Lia Donkers en Arie de Groot
van links naar rechts: Angelique Albers, Kees Oskam, Jaap Feenstra, Lia Donkers en Arie de Groot (Foto: )

Dementie-vriendelijke gemeente: vier partijen met een missie

  Human Interest

Bodegraven-Reeuwijk - Op 21 september vindt de jaarlijkse Wereld Alzheimerdag plaats. Die dag vindt in onze gemeente een informatiemarkt over dementie plaats.

Tijdens deze informatiemarkt ondertekenen vier partijen de intentieverklaring om de gemeente Bodegraven-Reeuwijk dementie-vriendelijker te maken. Lia Donkers (Transmuraal Midden-Holland/ Regionaal netwerk dementie): "Je hoeft het wiel niet opnieuw uit te vinden. Er zijn al heel veel initiatieven. Het gaat om het verspreiden en verbinden van kennis over dementie en het bieden van ondersteuning op maat."

Motie

Voormalig raadslid Arie de Groot heeft in 2017 een motie ingediend om onze gemeente dementie-vriendelijker te maken. Arie de Groot: "Ik zag de trend in de maatschappij van de vergrijzing en daarmee ook van dementie. Maar wat doe je daaraan? En wat kunnen de gemeente en haar inwoners daarin betekenen?" De motie werd unaniem aangenomen in de raad en heeft geleid tot het ontstaan van de werkgroep Dementie-vriendelijke gemeente. De partijen in deze werkgroep zijn: gemeente Bodegraven-Reeuwijk, Netwerk Dementie Midden Holland (onderdeel van het Transmuraal Netwerk Midden-Holland), Alzheimer Nederland/ regio Midden-Holland en een betrokken inwoner.

Waar kleine gemeente groot in kan zijn

Een wereld zonder dementie bestaat helaas niet. Toch kun je ook dromen van een wereld die het hebben van dementie niet alleen als een ziekte of beperking ziet. Wethouder Kees Oskam: "Mijn droom is dat mensen met dementie kunnen blijven wonen waar ze zijn geworteld. En dat hun partner en hun sociaal netwerk daardoor dichtbij zijn. Met het ondertekenen van de intentieverklaring tijdens de informatiemarkt willen we daar invulling aan geven. En dat hoeft niet groots, dat kan ook klein en simpel. Bijvoorbeeld door kennis te vergroten en het verkorten van de toeleiding naar ondersteuning en zorg."

Focus op 2020

De werkgroep gaat eind 2019 een plan van aanpak voor 2020 opstellen. Dat plan van aanpak geeft aan waar de werkgroep zich het komende jaar op gaat richten. Angelique Albers (werkzaam binnen het sociaal domein van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk): "Er zijn vele goede ideeën. We kunnen allerlei domeinen aanpakken (wonen, leefomgeving, respijtzorg, dagbesteding, openbare ruimte etc.), maar niet tegelijkertijd. We moeten dus een focus bepalen." Gebruik maken van bestaande initiatieven, zoals de Huizen van Alles en het Alzheimercafé, zijn elementen waar de werkgroep op in gaat zetten.

Informatiemarkt

De werkgroep nodigt iedereen in de gemeente uit om te komen naar de informatiemarkt op zaterdag 21 september. De informatiemarkt vindt plaats op het Raadhuisplein en in het gemeentehuis in Bodegraven. Het programma duurt van 11.00 tot 14.00 uur. Naast de informatiemarkt zijn er activiteiten op het gebied van sport en bewegen. Zo is er de mogelijkheid om Walking Football uit te proberen en te stoepranden. Voor het Walking Football zet vv Bodegraven een veld uit op het Raadhuisplein. Met deze informatiemarkt willen de werkgroep en de buurtsportcoaches laten zien wat er allemaal te doen is in de gemeente. De toegang is gratis.

Tekst en beeld: Stefanie Peters

Dementie of Alzheimer?

De één zegt 'dementie', de ander noemt het 'Alzheimer'. Maar waar hebben we het nu eigenlijk over? Dementie is de naam voor een combinatie van symptomen (een syndroom), waarbij de hersenen informatie niet meer goed kunnen verwerken. Je hebt ruim vijftig soorten van dementie. De meest bekende vorm van dementie is de ziekte van Alzheimer (70%). Als gevolg hiervan kan iemand dagelijkse handelingen, die voorheen moeiteloos werden gedaan, minder goed of niet meer uitvoeren. Het gaat dan om handelingen als zich aankleden, het bereiden van voedsel, correcte inname van medicatie, of het betalen van rekeningen. Er is geen genezing mogelijk voor dementie.

Het aantal mensen in Nederland met dementie zal als gevolg van de vergrijzing in de toekomst explosief stijgen naar meer dan een half miljoen in 2040. Tot 2050 zal het aantal mensen met dementie verder oplopen naar ruim 620.000. Dat betekent dat ook in onze gemeente het aantal mensen met dementie fors gaat toenemen. Dit zijn mensen die je op straat tegenkomt, maar ook in de supermarkt of in de buurt waar je woont. Weten hoe met dementie om te gaan wordt de komende jaren steeds belangrijker. Jaap Feenstra (Alzheimer Nederland): "We moeten een beroep doen op de organisaties in de samenleving. Wat kunnen zij betekenen voor mensen met dementie. En dat geldt voor inwoners, maar ook voor medewerkers in een supermarkt. Iedereen gaat in de toekomst te maken krijgen met dementie."

Informatie van www.alzheimer-nederland.nl.

Meer berichten