Logo kobr.nl
KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA
KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA (Foto: Loes Kamer)

Wethouder Robèrt Smits enthousiast over pilot

  Human Interest

Vanuit het Overleg Toekomst Reeuwijkse Plassengebied (OTRP), een forum waarin verschillende belangengroeperingen vertegenwoordigd zijn, kwam de roep om educatie, met als doel besef van de natuurwaarden bij bewoners en gebruikers te creëren, zodat deze bewuster in het gebied zullen handelen. Wethouder Robèrt Smits van o.a. natuur, zet uiteen waarom de gemeente Bodegraven-Reeuwijk als subsidiegever en naast de natuurverenigingen KNNV en IVN, partner wil zijn van de Natuuracademie Reeuwijkse Plassen.

"Het plassengebied is een natuurgebied van grote waarde. Het oostelijk deel ervan grenst aan het Natura 2000 gebied dat onderdeel is van de ecologische hoofdstructuur, het Natuur Netwerk Nederland (NNN). Het is in dit netwerk onderdeel van de verbindingszone tussen de Hollandse IJssel en de Oude Rijn, indirect verbonden met een ander natuurgebied, namelijk de Nieuwkoopse Plassen en daarmee ook in Europees verband van belang", aldus de wethouder. Het doel van het NNN is de biodiversiteit in Nederland ten minste te stabiliseren en zo mogelijk te vergroten. Natuurherstel is één van de voorwaarden om dit te realiseren. "Een voorbeeld zijn de plannen, deels gerealiseerd, op plas Ravensberg, voor een groot deel gefinancierd door Stichting Veen met de gemeente als medefinancier. Een aantal eilanden is hersteld en ziet er weer uit als voorheen. Daarmee zijn ook de natuurfuncties weer teruggekomen en tevens toekomstbestendig gemaakt". Zowel Veen als de gemeente participeren, naast andere organisaties, waaronder KNNV Gouda e.o. en IVN IJssel en Gouwe, in het OTRP.

Complex

Robèrt Smits: "Wat het beheer in het Reeuwijkse Plassengebied zo ingewikkeld maakt, is de enorme versnippering. Een groot deel van het gebied is particulier eigendom, dat maakt een samenhangend natuurbeleid heel complex." Deze constatering werd ook uitgesproken tijdens het laatste OTRP overleg. Juist de particulieren zouden een belangrijk aandeel kunnen hebben in het natuurherstel van het totale gebied. Educatie is hierbij van essentieel belang, om bewustzijn bij deze groep te creëren; relatief kleine ingrepen kunnen al effectief zijn. Voorzitters Frans Kingma (KNNV) en Ton van Rossum (IVN) hebben tijdens dit overleg aangegeven dat beide verenigingen, die bij uitstek deskundig zijn op het gebied van educatie, hierbij een leidende rol kunnen spelen. De wethouder: "Particuliere eigenaren zijn zich niet altijd bewust van het feit dat hun lapje grond of tuin onderdeel is van een gebied met ecologische samenhang, dat het leefgebied is voor planten en dieren die van hun omgeving en van elkaar afhankelijk zijn. Zo kun je er bijvoorbeeld voor kiezen om gebiedsvreemde coniferen te planten, of iepen of essen neerzetten, die in deze streken thuishoren en veel belangrijker zijn voor de biodiversiteit. Juist die bewustwording, daar gaat het om, dat het ook anders kan. Het uiteindelijk doel is dat er een andere manier van denken en handelen ontstaat, uitgaande van een groter geheel waar we per slot van rekening allemaal van profiteren. Van belang is vooral de meerwaarde die natuur kan bieden: een stukje beleving, rust en ruimte, zaken die niet in geld uit te drukken zijn."

Pilot

De Natuuracademie wordt als pilot voor de periode van een jaar opgezet. In dat jaar zullen vier mini-cursussen worden georganiseerd, waarna gekeken zal worden of het een succesvolle formule was. "De gemeentelijke subsidie wordt voor deze periode verleend, waarna we nagaan of er voldoende belangstelling voor was, of de doelgroepen in voldoende mate werden bereikt en ook of de Natuuracademie invloed heeft gehad op het denken en handelen van de deelnemers. Bij succes gaan we ermee door, we hopen dat de verworven kennis dan van blijvende invloed zal zijn en dat er een groep mensen ontstaat die bereid is zich persoonlijk in te zetten voor een stukje natuurherstel en toename van biodiversiteit in dit prachtige gebied."

Tekst en beeld: Loes Kamer

Meer berichten