Logo kobr.nl
Foto:

Henny en Alphons van Leeuwen na 60 jaar huwelijk nog steeds tevreden

  Human Interest

Bodegraven - De 83-jarige Alphons van Leeuwen en de 82-jarige Henny van Leeuwen-van Rijn waren 16 september precies 60 jaar geleden voor de wet in het huwelijk getreden. Beiden zijn afkomstig uit Utrecht, maar hebben hun hele huwelijkse leven in Bodegraven gewoond en hebben veel voor Bodegraven betekend. En dat doen ze nog.

De 17-jarige Henny leerde Alphons kennen in 1957 op een trouwfeest waar zij beiden met hun ouders aanwezig waren. Verlegen Henny kwam uit een betrekkelijk klein gezin en werd uitgenodigd om een avond bij de familie Van Leeuwen door te brengen. Zij keek haar ogen uit bij de muzikale en strenggelovige familie Van Leeuwen. Alphons woonde daar samen met 13 broers en zussen in een klein arbeidershuisje in Utrecht. Na die eerste avond volgden meer bezoekjes en het was steeds Alphons die Henny naar huis mocht brengen; ruim een half jaar later volgende de eerste zoen.

Woningnood

Na het wettelijk huwelijk woonden de echtelieden elk nog ruim een jaar apart bij hun ouders. Door de woningnood hadden zij nog geen woning kunnen vinden. Alphons rondde in Utrecht zijn studie bij Kunstacademie Artibus af en vond een baan in Bodegraven bij Harry van der Heijden, atelier in kerkelijke kunst. Toen er vervolgens een woning in Bodegraven aan de Piet Heinstraat beschikbaar kwam, werd op 22 november 1960 hun huwelijk door de kerk ingezegend en pas vanaf dat moment mochten zij samenleven. Twee zoons en een dochter zagen later in de Piet Heinstraat het levenslicht.

Alphons leerde veel van zijn werkgever en maakte lange dagen. Hij was een begenadigd beeldend kunstenaar. Samen met Harry van der Heijden was hij regelmatig op pad om nieuwe opdrachten binnen te halen. Dat hield voornamelijk het (her)inrichten van religieuze instellingen in.In 1969 besloot Alphons voor zichzelf te beginnen. Een onzekere periode brak aan. Maar met zijn creatieve geest, de volledige steun van Henny en de zakelijke ervaring opgedaan bij van der Heijden, lukte het om een succesvolle start te maken.

Onbewoonbaar verklaarde boerderij

Het was altijd al een droom om op een boerderij te wonen. In 1969 vonden zij een 'onbewoonbaar verklaarde boerderij' aan de Zuidzijde. Henny: "Ik wilde best op een boerderij wonen, maar dan wel dichtbij scholen en winkels." De boerderij kon slechts van de gemeente gehuurd worden omdat er plannen waren om een derde Rijnbrug tegenover deze boerderij aan te leggen. Deze brug is er uiteindelijk veel later op een andere plaats gekomen waardoor Alphons en Henny samen met zoon Vincent in 1996 de boerderij alsnog konden kopen. Eigenhandig werd alles gerestaureerd en gerenoveerd en de hofstede kreeg de naam: 'Leeuwendeel'. Alphons: "Waar vroeger de boer zijn brood verdiende, wordt sindsdien beeldende kunst gemaakt."

Gedreven kunstenaar

De gedreven kunstenaar had inmiddels al vele opdrachten gekregen. Alphons: "In het grote gezin waarin ik groot ben gebracht, moest je om te overleven laten zien dat je bestaat.'' Daaruit vloeide zijn drang voort om creatieve initiatieven te nemen en zijn drang tot overleven. In onze gemeente zijn heel wat kunstwerken van hem te zien. Het bevrijdingsmonument bij het Rosarium, het bronzen beeld bij winkelcentrum Vromade en de bronzen voetstappen van wethouder Karssen in het Raadhuisplein, zijn zo maar een paar voorbeelden.

Krachtige vrouw achter de schermen

Henny is voor Alphons altijd 'de vrouw achter de schermen geweest'. Zo was zij penningmeester/secretaresse van BBK69 (Beroepsgroep Beeldende Kunsten in Amsterdam) waarvan Alphons lid was en verzorgde zij de complete administratie voor Alphons privé. Zij is nu ook de penningmeester van de Historische Kring in Bodegraven.

Behalve drie kinderen hebben Henny en Alphons ook zeven kleinkinderen en zeven achterkleinkinderen waar ze bijzonder trots op zijn. Henny: "Het zijn andere tijden waarin de kinderen nu opgevoed worden. Een groot verschil met veertig, vijftig jaar geleden. Kinderen worden nu begeleid naar volwassenheid, wij voedden kinderen op. Ik kan niet zeggen wat beter is. Wat ik wel mis is wat respect voor 'de ander'."

Bekende Bodegraver

Henny heeft enkele jaren geleden ook een boek geschreven over het werk van haar man. Alphons is een bekende Bodegraver geworden in de loop der tijd. Hij is een sociale kunstenaar. Alphons: "Ik probeer rekening te houden met de ontvanger, mijn opdrachtgever". En dat doet hij niet alleen mijn zijn werk als beeldend kunstenaar. Hij is ook zeer begaan met de jeugd. Zo richtte hij, samen met kapelaan Witteman, 'Open Jeugd werk Bodegraven op' waar de huidige Vakantiespelen een uitvloeisel van zijn. Bij de Historische Kring in Bodegraven levert hij ook een belangrijke bijdrage, hij is daar onder meer verantwoordelijk voor alle tentoonstellingen.

Seks, drugs & rock & roll

Achter de prachtig verbouwde boerderij heeft Alphons een expositieruimte en zijn zeer geordende werkplaats. Ook zoon Vincent, een glaskunstenaar, heeft zijn eigen tentoonstellingsruimte. Het echtpaar is nog steeds tevreden samen. De roerende jaren zestig en zeventig zijn zij zonder kleerscheuren doorgekomen. "Best bijzonder want de tijd van seks, drugs & rock & roll veroorzaakte heel wat onrust, zeker in de kunstenaarswereld, maar wij hebben ons daar verre van kunnen houden." Op de vraag hoe je het voor elkaar krijgt om zestig jaar gelukkig samen te blijven, zegt Henny heel nuchter: "Door niet weg te lopen, en als je het toch doet, snel weer terug te keren." En Alphons vult aan: "We zorgen graag voor elkaar."

Tekst en beeld: Edith Op de Woerd

Meer berichten