Logo kobr.nl
Foto: Loes Kamer

"Het is fantastisch dat de otter in de Kerfwetering teruggekeerd is"

  Human Interest

Reeuwijk - In november 2013 is op initiatief van Stichting Natuurbehoud Kerfwetering en familie Van Rijn gestart met werkzaamheden aan de Kerfwetering in het oostelijk deel van de 's-Gravenkoopseplas. Dit najaar wordt het project afgerond. Om belangstellenden te informeren over de resultaten werd afgelopen zaterdag een vaartocht gehouden, waarbij Thijs van Hees en Hans van Rijn een toelichting gaven op het natuurherstel en de terugkeer van icoonsoorten zoals de otter en de grote karekiet.

Tuin- en landschapsarchitect Thijs van Hees, tevens secretaris van de Vereniging Natuurbehoud Plas 's-Gravenkoop, vertelt: "De Kerfwetering is gebruikt in de periode van de turfwinning om turven per schip af te kunnen voeren en heeft een lengte van ongeveer een kilometer. De ligging ten opzichte van de windrichting is echter zo ongunstig, dat in de loop der tijd door afkalving van golven van een halve tot een meter hoog gaten in de oever zijn ontstaan waardoor eilanden werden gevormd, waarvan een aantal daarna ook door dezelfde oorzaak is verdwenen." De Vereniging van eigenaren van plas 's-Gravenkoop, waarin o.a. de families Van Rijn en V.d. Lee zitting hebben, nam het initiatief om een plan te maken tot herstel van de Kerfwetering. Daartoe werd de Stichting Natuurbehoud Kerfwetering in het leven geroepen. Het plan omvat maatregelen om de oevers van een aantal eilanden te beschermen tegen verdere erosie, enkele nieuwe eilanden aan te leggen en maatregelen om de waterrietvegetatie weer terug te brengen. Het plan werd financieel mede ondersteund door Stichting Veen, provincie Zuid-Holland, gemeente Bodegraven-Reeuwijk, Groenalliantie Midden-Holland, het Hoogheemraadschap van Rijnland en Adessium Foundation. Daarmee kon een start worden gemaakt met de werkzaamheden.

Uitvoering

Hans van Rijn, eigenaar en directeur van Van Rijn Service, een bedrijf dat diverse werkzaamheden in het Plassengebied verricht, heeft voor de gelegenheid één van zijn schouwen ter beschikking gesteld en zit persoonlijk aan het roer. "Naast één van de initiatiefnemers van dit plan heb ik toevallig ook nog een bedrijf dat het kon uitvoeren, dus het lag voor de hand dat wij dit gingen doen", aldus Hans van Rijn. "We hebben een eerste rij palen geslagen om de eilanden heen om verdere uitspoeling van de grond tegen te gaan. Om de nieuwe eilanden aan te kunnen leggen, hebben we eerst een ring van palen geslagen en dat volgestort met grond waarop riet is aangeplant, als een soort plantenbak. Daarna hebben we voor de eerste palenrij een tweede rij palen geslagen die bedoeld is om, in vaktermen, de strijklengte (golf, red.) te breken." Reeds nu is te zien dat op sommige eilanden het riet zich zo ontwikkeld heeft, dat het voor de eerste palenrij langs het water in begint te groeien en waterriet ontstaat. Als het riet zich in voldoende mate hersteld heeft, kan ook de Grote Karekiet zich hier weer vestigen. "Mijn familie heeft hier altijd een stukje land gehad, dat wij ook gebruiken om te jagen en te vissen. De 's-Gravenkoopseplas is de meest afgelegen plas in het gebied en daarmee ook de rustigste, met de grootste natuurwaarden. Het is fantastisch dat de otter hier teruggekeerd is, deze zomer heb ik hem wel drie keer gezien. Het is volgens mij helemaal niet zo'n schuw dier als wordt beweerd. Ik acht het niet uitgesloten dat wanneer hij zich hier langer heeft gevestigd, hij zich verder gaat verspreiden over de andere plassen. Uiteindelijk is dat het doel van deze herstelmaatregelen, dat het ten goede komt aan het totale gebied."

Ongeveer vijftien opvarenden hebben zichtbaar genoten van deze bijzondere vaartocht langs en door de Kerfwetering, normaal verboden voor motorboten, op een zonovergoten zaterdagmorgen.

Tekst en beeld: Loes Kamer

Meer berichten