Logo kobr.nl
Foto:

Ook boeren uit gemeente Bodegraven-Reeuwijk demonstreerden

  Human Interest

Bodegraven - Arno Kastelein, een 27-jarige boer uit de Meije, was één van de demonstranten vorige week op het Malieveld in Den Haag. Arno gaf gehoor aan de oproep van de organisatoren aan de boeren om massaal naar Den Haag te komen om de politiek duidelijk te maken dat de maat vol is. Arno: "We zitten in het verdomhoekje, en daar horen we niet."

Arno Kastelein is een jonge boer in de Meije die voornemens is om over een aantal jaren het melkveebedrijf van zijn ouders over te nemen. Maar hierover ontstaan steeds meer twijfels. Arno: "Als ik met 70 uur werken op het bedrijf geen normale boterham kan en mag verdienen, dan kan ik beter 40 uur voor een baas gaan werken." De tachtig melkkoeien op het bedrijf staan in een moderne stal die in 2014 gebouwd is. Omdat in 2015 het melkquotum verdween, hebben de melkveehouders flink geïnvesteerd in kostbare, moderne stallen, waar meer koeien gehouden kunnen worden.

Meer koeien zorgden voor meer fosfaatuitstoot en al een half jaar na afschaffing van het melkquotum stelde de politiek een fosfaatquotum in. Daardoor vielen voor veel boeren hun toekomstplannen in duigen. Maar de investeringen waren al gedaan. Onze boeren moeten aan steeds meer eisen voldoen en de administratie die zij verplicht dienen bij te houden, kost enorm veel tijd. "We zitten bijna meer achter de pc dan tussen de koeien."

De maat is vol

De maat was vol toen landbouwwoordvoerder Tjeerd de Groot (D66) vorige maand voorstelde de veestapel te halveren om de stikstofuitstoot te verminderen. Farmers Defense Force, opgericht na de bezetting van de varkensstal in Boxtel op 13 mei 2019, en Agriactie namen vervolgens het initiatief tot de demonstratie. Via allerlei WhatsAppgroepen werden de boeren opgeroepen om zich aan te sluiten en werden zij ingelicht over het programma van dinsdag 1 oktober.

Arno besloot al snel zich solidair te tonen en met de trekker naar Den Haag te gaan. Om 07.30 uur vertrok hij samen met collega's uit de nabije omgeving vanaf de parkeerplaats bij McDonalds in Bodegraven richting Den Haag. Uiteindelijk draaiden ze bijna drie uur later het Malieveld op. Arno: "Het was een geweldige tocht naar de Hofstad. Onderweg sloten steeds meer trekkers zich aan en kregen we van alle kanten steunbetuigingen van vrachtwagenchauffeurs, belangstellenden op viaducten en in Den Haag. Er stonden mensen rijendik die allemaal hun duim opstaken en ons toejuichten. Het was hartverwarmend."

Malieveld

De groep van Arno mocht, ondanks eerdere verboden van de politie, toch het Malieveld op. Samen met duizenden anderen luisterde hij naar de toespraken van de politici. Wat hem opviel was de toespraak van Geert Wilders. Arno: "Hij heeft het nooit eerder duidelijk voor de agrariërs opgenomen en nu opeens meldde hij volledig achter ons te staan." En wat hem erg stak was het feit dat de voorzitter van de Tweede Kamer, Khadija Arib, de sprekers van GroenLinks en D66 in gepantserde auto's naar het Malieveld liet rijden. "Alsof we een stel agressievelingen waren, maar we hadden echt niets kwaads in de zin!"

Besef

Arno hoopt dat er nu wat meer respect komt voor de boeren. En dat mensen nadenken over wat ze eten. Hij vraagt zich hardop af of de burgers wel beseffen dat van alles wat de agrariërs in Nederland produceren, 90% wordt geëxporteerd. Deze producten moeten aan de hoogste kwaliteit- en milieueisen voldoen. Van alles wat de Nederlanders aan voedsel kopen, komt echter 80% uit het buitenland. Arno: "Veel vlees wat in de supermarkt ligt, komt bijvoorbeeld uit de Oekraïne. Je denkt toch niet dat ze in de Oekraïne op dezelfde manier omgaan met hun beesten en het milieu? Daar mogen de Nederlanders best eens bij stil staan."

Onzekere toekomst

De toekomst is en blijft vooralsnog onzeker voor de agrariërs, zeker voor hen - waartoe het veeteeltbedrijf van de familie Kastelein behoort - die hun bedrijf hebben in de buurt van een Natura 2000 gebied, waarvan de Nieuwkoopse Plassen een belangrijk onderdeel zijn. Arno vraagt zich af: "Wat volgt er na de zure regen, het fosfaatquotum, het CO2-verhaal en de stikstofcrisis? Kan ik het bedrijf van mijn ouders wel echt voortzetten? Ik hoop dat er snel duidelijkheid komt. Als de politiek nu eens met ons gaat praten in plaats van over ons, dan komt er misschien duidelijkheid."

Tekst en beeld: Edith Op de Woerd

Meer berichten