Logo kobr.nl
Foto:

Dorpsteam Waarder zegt samenwerking met wethouder Oskam op

  Human Interest

In een uitvoerige, door voorzitter Frank Pastoor ondertekende, brief heeft het dorpsteam Waarder formeel de samenwerkingsrelatie met dorpswethouder Kees Oskam opgezegd en daarbij medegedeeld dat de wethouder per direct niet meer welkom is bij vergaderingen als vertegenwoordiger van de gemeente. Deze stevige uitspraken komen voort uit onvrede over de gang van zaken rond een flink aantal dossiers die onderwerp van gesprek zijn geweest tussen het dorpsteam en de gemeente.

Verkeerssituatie

Als eerste punt wordt de verkeerssituatie in het dorp aangegeven. Deze situatie wordt al lang als zorgelijk ervaren maar de ernst daarvan is door de toename van zwaar bouwverkeer alleen nog maar toegenomen. Volgens het dorpsteam is en verlaging van de snelheid naar 30 km toegezegd maar is daar in de praktijk nog geen actie op ondernomen. In het verlengde daarvan heerst er ook onvrede over de wijze waarop remmende maatregelen zijn genomen bij de voetgangersoversteek bij de PLUS Hoogendoorn.

Een ander punt van onvrede is de wijze waarop met het dorpsteam is gecommuniceerd over de plaatsing van een AED aan de aula van de begraafplaats waarmee voorbij is gegaan aan het 6 minutenplan dat door het dorpsteam was opgesteld.

Frustraties zijn er ook omdat tijdens een rondgang door het dorp in 2018 een lijst met knelpunten en gevaarlijke situaties was overhandigd waarop een jaar later nog geen enkele actie is ondernomen.

Woningbouw

Voor de vitaliteit van het dorp is het naar de mening van het dorpsteam noodzakelijk dat er gewerkt wordt aan huisvesting voor starters. In juni heeft het team daarom aangegeven tegen de bouw te zijn van een verzorgingshuis met intramurale zorg op de Maxima 3 locatie. Antwoord op die brief bleef vier maanden uit en toen het antwoord wel kwam werd dat als uitermate teleurstellend ervaren omdat er volgens het dorpsteam geen inhoudelijk antwoord werd verkregen en er geen inhoudelijke discussie op gang werd gebracht door ‘een inadequate voorbereiding vanuit de gemeente en een arrogante houding van wethouder Oskam.’

Ook wordt de gemeente weinig koersvastheid verweten bij de in 2018 besproken ontwikkelingen rond de Poort van Waarder en de Kromme Kamp.

Aan het slot van de brief wordt aangegeven dat het dorpsteam zich zal beraden over de wijze waarop de samenwerking met de gemeente verder vorm gegeven kan worden.

Snel overleg

Volgens gemeentelijk woordvoerder Robert Scholten wordt de brief door het college uiterst serieus genomen en zullen de betrokken wethouder en de burgemeester op korte termijn een afspraak maken met het dorpsteam.

Tekst en archiefbeeld: Bert Verver

Meer berichten