Logo kobr.nl
veel belangstelling bij de posterborden met ideeën.
veel belangstelling bij de posterborden met ideeën. (Foto: Bert Verver)

Veel belangstelling voor dorpsvisie Reeuwijk-Brug

  Human Interest

REEUWIJK-BRUG - Op uitnodiging van de gemeente en het dorpsteam kregen de inwoners van Reeuwijk-Brug maandagavond de gelegenheid hun wensen kenbaar te maken over de toekomst van het plassendorp.

De belangstelling voor deze dorpsbijeenkomst bleek bijzonder groot, want de grote zaal van zalencentrum De Brug was geheel gevuld toen de procesbegeleider Ruud de Graaf van bureau Volq de avond opende.

Wethouder Inge Nieuwenhuizen en dorpsteamvoorzitter René Stoppelenburg spraken de hoop uit dat de grote betrokkenheid ook de bouwstenen zou opleveren voor een nadere visie op de toekomst van het dorp in de komende 10-20 jaar. René noemde het daarbij een grote winst dat iedereen vanaf het begin in de gelegenheid wordt gesteld ideeën te lanceren en dat dat niet vanuit een klein clubje gebeurt.

Vier plagen

Het hoofdthema van de avond was 'wonen' en de gemeentelijke specialist op dat gebied Pieter van Haeften nam de aanwezigen mee in de ontwikkelingen op dat gebied. Hij benoemde daarbij vier plagen: we bouwen te weinig, we bouwen de verkeerde woningen, de koopmarkt stagneert (zeker voor jongeren en starters) en de huurmarkt zit op slot. Uit zijn toelichting bleek ook dat Reeuwijk-Brug wat meer vergrijsd is dan de hele gemeente. Hij wees er daarbij op dat het na 2022 heel moeilijk zal zijn om nieuwe bouwlocaties te vinden.

Om de aanwezigen mee te nemen in de problematiek was een kleine quiz bedacht, die via de smartphone kon worden ingevuld. Theo Vermeulen bleek uiteindelijk de meeste parate kennis over het dorp in huis te hebben en mocht daarvoor een prijs in ontvangst nemen.

Geen plenaire discussie

De bedoeling van de avond was vooral het ophalen van ideeën. Er was daarom bewust niet gekozen voor een plenaire discussie. Na de inleidingen werd ruimte gemaakt om de ideeën via post-its op te hangen op de posterborden achter in de zaal. Daarvan werd druk gebruik gemaakt en rond de borden werden dan ook levendige gesprekken gevoerd over uiteenlopende onderwerpen. De ideeën die werden 'gepost' waren zeer divers van aard. Uiteraard kwam het thema 'wonen en bouwen' regelmatig aan bod, met soms heel concrete suggesties zoals het bouwen tussen Reeuwijk en Bodegraven aan de andere zijde van de Rijksweg in een parkachtige omgeving. Niet geheel verrassend kan geconcludeerd worden dat de Reeuwijkers erg hechten aan het behoud van de natuur- en landschapswaarden in het plassengebied, maar evenzeer behoefte hebben aan voldoende ruimte voor fietsen, wandelen en varen. Uiteraard werd niet voorbij gegaan aan de herinrichting van de Raadhuisweg/Zoutmansweg en kwam ook de oude wens van een gemeenteloket weer naar voren.

Het zal voor de initiatiefnemers nog een hele puzzel worden om uit de veelheid van ideeën het kaf van het koren te scheiden. De vorderingen in het proces worden gecommuniceerd via de bekende kanalen van de gemeente en het dorpsteam. Op 16 maart vindt in het Evertshuis een volgende bijeenkomst plaats, waarin de uitkomsten voor de hele gemeente worden besproken.

Tekst en beeld: Bert Verver

Meer berichten