Logo kobr.nl

Meer recreatie en natuur door kwaliteitsimpulsen

  Human Interest

REEUWIJK / REGIO - Op woensdagochtend werd de eerste fase van de kwaliteitsimpuls Reeuwijkse Plassen door Groenalliantie voorzitter Kees Oskam feestelijk afgerond én werd het startsein gegeven voor de tweede fase. Dit gebeurde in een bescheiden bijeenkomst in het prachtige groengebied ’t Weegje in Waddinxveen.

Groenalliantie Midden-Holland heeft in de afgelopen jaren samen met andere partijen flink geïnvesteerd in haar groengebieden. In het programma Kwaliteitsimpuls Reeuwijkse Plassen werkt Groenalliantie sinds 2015 samen met gebiedspartners aan de versterking van de recreatie- en natuurwaarden van haar gebieden. Het investeringsprogramma heeft als doel recreatiegebieden aantrekkelijker te maken voor bezoekers.


De afgelopen vijf jaar zijn in de groengebieden onder meer wandel- en fietspaden toegevoegd en verbeterd, recreatieve voorzieningen toegevoegd zoals speelplekken en is de biodiversiteit verhoogd. Groenalliantie is eigenaar van de groengebieden en opdrachtgever voor de Kwaliteitsimpuls. Een deel van het werk is gefinancierd door de provincie Zuid-Holland. Staatsbosbeheer staat als beheerder van de groengebieden aan de lat voor de uitvoering.


Veelvuldig gebruik verbeteringen

Dit jaar is er hard gewerkt in de groengebieden. De werkzaamheden waren zeer uiteenlopend. Zo werd in ‘t Weegje een speelvoorziening aangelegd, de parkeerplaats vergroend en het zicht over de recreatieplas verfraaid. In het Gouwebos is een extra wandelpad aangelegd en op een aantal locaties is een gevarieerde mix van inheemse bomen en struiken aangeplant. In groengebied Twaalfmorgen werd ook de entree verfraaid en is de zichtlijn verbeterend, zodat de natuur nog aantrekkelijker is tijdens een wandeling. In het Reeuwijkse Hout is een extra wandelpad aangelegd, een deel van de geluidswal afgeschermd, de parkeerplaats verder vergroend en zijn op diverse plekken drempels aangelegd om de verkeersveiligheid te verbeteren. Ook in het Goudse Hout is de parkeerplaats vergroend en werd een ontmoetingsplein en uitzichtpunt gecreëerd.


De aanpassingen zijn niet ongemerkt gebleven. Bezoekers hebben tijdens de afgelopen maanden veelvuldig gebruikgemaakt van deze nieuwe ontwikkelingen.


Het wordt nog beter

Met de afronding van de eerste fase van de Kwaliteitsimpuls Reeuwijkse Plassen start de tweede fase. Tal van ontwerpen zijn in gang gezet of al goedgekeurd door het bestuur van Groenalliantie. Zo komt er deze zomer een tweede hondenstrand in het Reeuwijkse Hout. In het najaar worden in alle gebieden smaakvolle informatieborden geplaatst, krijgt het Gouwebos een vernieuwde bosrand en een tweede speelplek voor kinderen, krijgt het
Reeuwijkse Hout een nieuwe avonturenroute en komt in het Goudse Hout een bijzonder kunstwerk dat de verbinding legt met de stad Gouda. Na de zomer kan eindelijk worden gestart met de langverwachte MTB-route in de Krimpenerwaard.


Op de digitale tekentafels van Staatsbosbeheer wordt inmiddels hard gewerkt aan een aantal nieuwe projecten die in 2021 in uitvoering moeten gaan. Er is dus nog veel gaande rondom de groengebieden.

Meer berichten