Logo kobr.nl

Nieuws uit dorp en wijk

  Human Interest

Wijkteam Bodegraven-Noord

De zonnebloemactie
Wijkteam Noord heeft in april zakjes met zonnebloemzaadjes bij alle bewoners van wijk Noord laten bezorgen. Veel zaadjes zijn al in potten of de grond gestopt en inmiddels krijgt het wijkteam mooie foto's hoe de plantjes zijn gegroeid. Veel planten zijn al 30 centimeter hoog en bij sommigen nog hoger! In oktober zal een prijs uitgereikt worden aan de bewoner van de wijk die het hoogste zonnebloem heeft. Het wijkteam raadt u aan om de zonnebloemen met droog weer regelmatig water te geven en hoopt in september veel foto's te krijgen van mooie en hoge zonnebloemen. De uiterste inzenddatum om mee te doen aan de wedstrijd is 30 september. De foto's worden in oktober op de site gepubliceerd. Kijk op bodegraven-noord.dorpenwijk.nl. Wij wensen alle bewoners van wijk Noord succes met de zonnebloemen en zijn erg benieuwd naar het resultaat.

Klok Raadhuisplein
Ik weet niet of u het al heeft gezien, maar afgelopen zaterdag is met behulp van een hoogwerker de klok geplaatst. Dankzij de inspanningen van het wijkteam doet de klok op het Raadhuisplein het weer.

Dorpsteam Waarder

Dorpsteam Waarder heeft geld bij de gemeente aangevraagd om het dorp te verfraaien. De recente schildering die kunstenaar Joost Zwanenburg heeft gemaakt onder het viaduct is daar een uiting van. De schildering laat de dieren zien die binnen en rondom Waarder te vinden zijn. Het dorpsteam had als doel de entree van Waarder te verfraaien. Het dorpsteam is ook nog bezig met een kunstwerk voor op de rotonde.

Dorpsteam Reeuwijk-Dorp, Tempel en buitengebied

Het Dorpsteam heeft een vacature voor een voorzitter (m/v). Interesse? Op de website vind je meer informatie.

Beter Bereikbaar Gouwe
Een van de ontsluitingsvarianten van het project Beter Bereikbaar Gouwe die nader onderzocht gaat worden, is variant W24. Deze loopt vanaf de Nieuwdorperweg parallel aan de A12 en vervolgens via de Baarsjeskade naar de Reewal. Reeuwijk-Dorp wordt daarmee vanaf de A12 makkelijker bereikbaar en is daardoor aantrekkelijk voor bedrijven. De Brugweg kan daarmee in principe worden afgesloten voor vrachtverkeer, wat de bewoners van de Brugweg graag zouden willen. Bij deze ontsluitingsvariant gaan bewoners uit ons werkgebied naar onze mening geconfronteerd worden met extra sluipverkeer. En sluipverkeer is, ondanks eventuele maatregelen, vaak erg hardnekkig.

W24 is een van de veertig mogelijke maatregelen die onderzocht worden en waaruit uiteindelijk een pakket samenhangende maatregelen wordt gekozen. Wij willen dat er een goed pakket aan maatregelen komt, maar niet ten koste van de leefbaarheid van de bewoners. Als dorpsteam proberen we invloed uit te oefenen op het keuzeproces en daarom willen we erg graag weten hoe u over deze ontsluitingsvariant denkt. U kunt uw mening geven door een mail te sturen naar info@dorpsteamreeuwijkdorp.nl.

Klooster
Op 19 juni hebben leden van het Dorpsteam een bijeenkomst over de bestemming van het klooster bijgewoond. Wij zouden daar graag woningen voor jongeren/senioren in willen hebben. Zowel 'Zorg-Los' (achttien wooneenheden voor personen met een vorm van autisme) als 'Thuishuis' (woonvorm voor alleenstaande ouderen) zijn in de markt om het klooster te ontwikkelen naar een nieuwe bestemming. Het bisdom besluit aan wie het klooster verkocht wordt.

Financiering aula Tempel

Het dorpsteam heeft bij de gemeente meermaals aangedrongen op een spoedige oplossing voor de financiering van de aula in Tempel en is blij met de garantstelling door de gemeente.

Dorpsteam Sluipwijk en Plassengebied

Druk op plassengebied
De langste dag is geweest en de zomer is begonnen. Dat is te merken op de plassen en op de wegen en paden. Veel mensen kiezen ervoor om eropuit te gaan. Dat geeft (extra) drukte in het plassengebied en op de recreatieplassen. Helaas geeft het ook veel extra afval, gevaren en overlast, waar we misschien niet zo snel bij stil staan. Afval gooi je in de vuilbakken of neem je weer mee naar huis. Dat lijkt heel logisch, maar helaas is dit niet altijd de realiteit. Barbecueën is leuk, maar zeker met deze droogte ook gevaarlijk; al twee picknick tafels zijn gedeeltelijk verbrand.

Houden van dieren
Het houden van dieren is een verantwoordelijkheid. Onlangs is een zwart schaap of ram (van een particulier) verdronken. Het beestje was te water geraakt, omdat het wilde drinken en nergens op de kant kon komen. Het zou mooi zijn als er langs de schoeiingen her en der trappetjes zouden komen. Dan kunnen alle dieren, áls ze te water raken, op de kant komen. Schapen dienen overigens geregistreerd te zijn en je hebt wel enige kennis nodig om ze goed te verzorgen en ziekten te voorkomen, Met andere woorden, het is een behoorlijke verantwoordelijkheid om het dier 15 à 20 jaar te laten worden. Met de Racka kudde (schapen) die onder hoede van een specialist zijn ingezet om de eilandjes op een natuurlijke wijze te onderhouden, gaat het geweldig! Ze staan nu in een weitje aan de Ree.

Dorus
De actie om geld in te zamelen voor kunstenaar/vogelaar Dorus gaat over twee weken sluiten. Het streefbedrag was 400 euro en de teller staat op inmiddels op 325,10 euro! We zijn heel blij dat ook u graag weer wilt kijken naar de vele soorten vogels op het doek en op de plas. Wij hebben de gemeente gevraagd de opbouw te financieren en zijn druk bezig offertes op te vragen, zodat we zo snel mogelijk weer kunnen genieten van deze lokale kunst op deze unieke locatie.

Pluk geen bloemen
De bermen en paden staan er mooi bij. Je ziet veel bloemen en planten, vogels, vlinders en bijen. Het is geweldig om er langs te lopen of fietsen. Maar pluk geen bloemen!. Laat ze staan! Ze 'verleppen' binnen no-time en dat is zonde. Gewoon in de natuur staan ze het mooiste!

Enquete
Verder willen wij u erop attent maken dat het dorpsteam een enquête gaat verspreiden. Wij willen graag van u weten hoe u over bepaalde zaken denkt. Wilt u ons helpen door de enquête in te vullen en te retourneren? Dat zou geweldig zijn, tenslotte is het uw mening die meetelt.

Meedoen kan online op Sluipwijk.dorpenwijk.nl of met de papieren versie. U kunt aangeven hoe belangrijk dit kleine stukje natuur voor u is. Laten we ons met elkaar sterk maken om te behouden wat we nu nog hebben!

Meer berichten