Logo kobr.nl
Anders bekeken door Henri Stolwijk
Anders bekeken door Henri Stolwijk (Foto: )
Anders bekeken

Boeiend

  Human Interest

Er is een nieuwe ambtenaar aangetreden. Op zichzelf niks opmerkelijks, maar in dit geval toch wel interessant om eens wat over te filosoferen. De betrokkene, Matin Khan, heeft via zijn eigen social media vol trots gemeld dat hij aan de slag is gegaan als 'adviseur Organisatie en Ontwikkeling'. Over deze functie zijn boeken vol geschreven. Eenvoudig samengevat moet zo’n functionaris verandering in gang zetten om bepaalde doelen te bereiken. Khan meldt vol trots dat hij als adviseur sinds 2007 “gemeenten door heel Nederland heeft bediend”. En nu, aldus Khan “mag ik mijn kennis en kunde toepassen binnen deze volledig zelfsturende organisatie.” Overigens blijkt uit zijn LinkedIn profiel dat hij sinds 2010 vooral als recruiter werkzaam is geweest, de afgelopen zeven maanden als zelfstandige en daarvoor in loondienst.


Hoe dan ook is zijn aanstelling boeiend. Het ambtelijk apparaat van Bodegraven-Reeuwijk kent geen functie- en taakomschrijvingen. Dat wordt door sommigen als vooruitstrevend gezien. De bedoeling daarachter is natuurlijk dat er meer ruimte komt voor creativiteit, dat ambtenaren met verrassende oplossingen komen en (modern jargon) out-of-the-box denken. Hetgeen de sfeer en het resultaat ten goede moet komen. Nu is die sfeer in elk geval op bestuurlijk niveau te snijden, zoals onlangs nog eens pijnlijk duidelijk werd uit een interview van de als wethouder opgestapte Robèrt Smits in het AD Groene Hart. Daarin zegt Smits onder veel meer "dat het college van B en W geen team was".


Onder dat gesternte moet Khan aan de slag. Hij ziet het in elk geval helemaal zitten: “Ik hoop mijn bijdrage te kunnen leveren aan een van de meest vooruitstrevende gemeenten die ik ben tegengekomen.” Of dat laatste als compliment is bedoeld, zal de toekomst uitwijzen. Als gewone burger vraag je je af hoe een adviseur Organisatie en Ontwikkeling zonder taak- of functieomschrijving zijn agenda vult.

Meer berichten