Logo kobr.nl
<p>Jouw stem bij de VN Noah Madretsma.</p>

Jouw stem bij de VN Noah Madretsma.

(Foto: Marlien van Leeuwen)

Stemmen op de Nederlandse jongerenvertegenwoordiger bij de Verenigde Naties

  Human Interest

BODEGRAVEN - Met jouw stem kan Noah Madretsma uit Bodegraven jongerenvertegenwoordiger worden voor Nederland binnen de Verenigde Naties. Noah zal daar de stem laten horen van Nederlandse jongeren als het gaat over onderwerpen als Mensenrechten en Veiligheid.

Nederland heeft een aantal jongerenvertegenwoordigers. Zij zijn een schakel tussen jongeren en beleidsmakers bij de VN. De vertegenwoordigers vatten de meningen van jongeren op een bepaald onderwerp samen in een speech, die zij tijdens een VN-top, zoals de Algemene Vergadering, overbrengen aan de beleidsmakers. Elke jongerenvertegenwoordiger vertegenwoordigt zijn (of haar) eigen onderwerp. Noah staat bevlogen voor zijn onderwerpen: mensenrechten en veiligheid. Over die onderwerpen heeft hij samen met andere vrijwilligers heel wat jongeren gesproken op middelbare scholen. Zo weet hij wat er onder hen speelt. Dat gaat om internationale onderwerpen, zoals de heropvoedingskampen voor Oeigoeren in China, of dichter bij huis, de gelijke kansen voor jongeren in het onderwijs. Maar ook hoe veilig jongeren zich voelen op hun eigen school of ‘s avonds op straat.

Jongerenvertegenwoordigers uit alle landen die aangesloten zijn bij de VN werken in duo’s volgens een senior-en-juniorsysteem. Het ene jaar ben je junior en deel je de ervaring van je voorganger. Het jaar daarop ben jij de senior en deel je jouw ervaring weer met jouw opvolger. Daarnaast hebben de vertegenwoordigers een achterban van vrijwilligers met wie ze acties en projecten opzetten en met wie de meningen van jongeren worden gedeeld en overgedragen aan beleidsmakers tijdens conferenties en toppen van de VN. Op die manier dragen jongeren daadwerkelijk bij aan een wereld van gelijkheid, duurzaamheid, vrede en veiligheid door internationale samenwerking.

De kunst van het luisteren
Noah heeft parttime in de sociale zorg gewerkt. Twee jaar lang trok hij op met patiënten met beginnende dementie. Als jongere wandelde hij met hen of luisterde met hen naar muziek. Noah: “Daar leer je luisteren voordat je spreekt. Hoe langer ik luisterde, hoe meer begrip ik kreeg voor de mens die wist waar zijn ziekte toe zou leiden.”

Speechen en debatteren
Op het voortgezet onderwijs deed Noah mee aan de nationale wedstrijd debatteren. Noah: “Mijn mentor zag dat ik er wel feeling voor had. Zo kwam ik bij het team dat onze school vertegenwoordigde. Het uiteindelijke doel van de schoolwedstrijden zou het Nationaal Kampioenschap bij het Lagerhuis op tv zijn. In teamverband, maar ook individueel.” Noah eindigde bij de beste vijf individualisten en mocht mee naar een bijeenkomst van de VN in New York.

Algoritmes
Noah: “Afgelopen voorjaar heb ik weer meegedaan aan de debatwedstrijden en heb ik mijn speech over de eensgezindheid tijdens de eerste lockdown geschreven.

Iedereen was het met elkaar eens. Alsof we ineens weer verenigd waren, terwijl we al jaren nog nauwelijks naar elkaar luisteren.” Men is te vaak overtuigd van zijn eigen gelijk, vindt Noah. “Daardoor luisteren mensen niet meer goed. Je hoeft het helemaal niet met elkaar eens te zijn om toch van elkaar te kunnen leren. Juist de visie van de ander kan je blik enorm verruimen. Doordat iedereen op internet zit en de algoritmes alleen jouw voorkeur naar boven laten komen, wordt alleen jouw kant van een zaak belicht. Doordat je je mening zo vaak bevestigd ziet, ga je erin geloven als de enige waarheid. Het gevolg is dat mensen alleen nog maar lijnrecht tegenover elkaar kunnen staan.”

Luisteren
Als Nederlandse jongerenvertegenwoordiger bij de Verenigde Naties wil Noah graag meedoen aan het debat met beleidsmakers. “Mijn talenten zijn luisteren, speechen en debatteren. Die wil ik inzetten om de stem van de Nederlandse jongere te laten horen op het gebied van mensenrechten en veiligheid. Of het nou gaat over studiefinanciering, kansenongelijkheid of onrecht in landen aan de andere kant van de wereld. Samen met jou zorg ik dat het op de agenda van de VN-top komt!”

Stem op Noah
Ben je tussen de 18 en 30 jaar oud? Ga dan naar stem.njr.nl/noah. Wie weet kan Noah dan de Jongerenvertegenwoordiger van Mensenrechten en Veiligheid voor Nederland bij de Verenigde Naties worden.

Tekst en beeld: Marlien van Leeuwen

Meer berichten