Gezocht: jonge mantelzorgers | KOBR: het nieuws uit Bodegraven-Reeuwijk
<p>Ben jij de jonge mantelzorger waar Dietmar naar op zoek is? Hij zou graag eens met je sparren.</p>

Ben jij de jonge mantelzorger waar Dietmar naar op zoek is? Hij zou graag eens met je sparren.

(Foto: )

Gezocht: jonge mantelzorgers

  Human Interest

BODEGRAVEN - Bij mantelzorgers denk je vaak aan volwassenen die voor hun hulpbehoevende ouders zorgen. Toch zijn er heel wat jonge kinderen die meehelpen in het gezin, omdat hun ouders er om welke reden dan ook (even) niet goed toe in staat zijn.

Over de jónge mantelzorgers zie je zelden wat in de media. Deze kinderen zijn geen kind zoals alle anderen, die een onbezorgd kinderleven leiden. Ze dragen zorgtaken die niet bij hun leeftijd passen zonder dat zij, of hun omgeving, dat zo ervaren. Dietmar Warnders, jongerenwerker en ondersteuner van jonge mantelzorgers binnen onze gemeente, is op zoek naar deze jongeren. “Alleen maar plezier en harmonie achter elke voordeur is natuurlijk onzin. Iedereen heeft wat. Maar soms dragen kinderen zorgtaken van volwassenen. En als er een moment is waarop ze denken, ‘hé, ik heb even hulp nodig’, dan mogen ze altijd bellen. Ook voor een luisterend oor. Ik wil graag met ze meedenken, sparren. Of ik klop bij de juiste instanties aan, zodat ze hulp krijgen.”

Basisschool
Kinderen vanaf een jaar of zes kunnen mantelzorgers zijn. Soms vallen ze op doordat ze bovengemiddeld moe zijn of hun huiswerk niet of nauwelijks maken. Vaak hebben ze zelf niet door dat ze mantelzorger zijn. Ze weten niet beter. Met de coronamaatregelen is de belasting soms nog hoger, terwijl uitlaatkleppen als sport of vrienden zijn verminderd.

In kaart brengen
Als de statistieken kloppen, zijn er in onze gemeente zo’n 100 tot 150 kinderen (tot 24 jaar) die mantelzorger zijn. Hun ouders kunnen om welke reden dan ook niet zonder hun steun. Dat komt vaak door ziekte, verslaving, een handicap of een broer of zus die veel aandacht nodig heeft. Dietmar: “Op dit moment

zijn we al met een deel van deze groep contact. Maar waar zijn de anderen? We zouden graag ook met hen sparren - als ze daar behoefte aan hebben. Alleen al het gegeven dat ze worden gezien in hun situatie, kan hen helpen.”

Jeugdjournaal
Dietmar neemt zijn taak serieus. Hij wil het gegeven onder de aandacht brengen. Daarom schreef hij docenten aan van het middelbaar en basisonderwijs. Ook bij huisartsen, apothekers en andere instellingen die met jongeren in aanraking komen heeft hij zich bekend gemaakt. Zelfs het jeugdjournaal heeft een brief van Dietmar gekregen met de vraag om de jonge mantelzorgers onder de aandacht te brengen. Het is overigens absoluut niet zo dat alle jonge mantelzorgers veel te veel taken hebben. Echt ‘onbezorgd kind zijn’ is het tegenovergestelde, maar daar zit nog van alles tussenin. Alle kinderen die zorgtaken op zich nemen en behoefte hebben aan een luisterend oor zijn bij Dietmar aan het juiste adres! Je kunt hem mailen (d.wanders@samwelzijn.nl) of bellen (06-15130098).

Tekst en beeld: Marlien van Leeuwen

Meer berichten