Marleen aan het spitten bij de Blije Bijenweide aan de Breevaart.
Marleen aan het spitten bij de Blije Bijenweide aan de Breevaart. Foto: Cil Vrij

‘De Blije Bijenweide was een spontane ingeving’

Human Interest

REEUWIJK-BRUG - Langs de Raadhuisweg, ter hoogte van de fietsbrug, wordt de berm opgefleurd door vier witte bordjes met daarop ‘Blije Bijenweide’, drie bijen en het verzoek: ‘Niet Maaien ‘. Initiatiefnemer van de Blije Bijenweide Marleen van Lanen, werkt hier aan een ’wilde bloementuin met veel insecten’. Hoewel het seizoen voorbij is en de bloemen zijn uitgebloeid, zijn er toch nog wel klusjes in de Bijenweide.

door Cil Vrij

“Eerst een ‘disclaimer’,” zegt Marleen van Lanen lachend, “ik heb totaal geen ervaring en kennis van ‘groei en bloei’. Bij de herinrichting van de Raadhuisweg in 2022 ontstond een kaal stuk grond, tussen ‘het pad van alles’ en de Breevaart, tegenover onze woning. Ik was in het bezit van diverse zakjes bloemen zaad en ik wilde die daar eigenlijk wel zaaien.”

Het ‘fleurige en natuurvriendelijke’ voorstel kreeg op Facebook en van de buren positieve reacties, dus is Marleen naar aannemer Bunnik gestapt, om met hem te overleggen. “Ik koos voor de ‘gouden route’, ofwel de officiële route, omdat een het een groot stuk grond is (19 vierkante meter) dat je niet ongevraagd in gebruik kunt nemen. Bovendien wilde ik niet dat het alsnog gemaaid zou worden.”

Aannemer Bunnik verwees door naar de gemeente Gouda. In mei 2022 zond Marleen een mail met daarin haar voorstel naar het toenmalig hoofd groenvoorziening. De mail had zij voorzien van een bewerkte foto om te tonen hoe fleurig de strook grond zou kunnen worden. Maar er werd negatief gereageerd. De wilde bloemen zouden zich als onkruid kunnen verspreiden en het paste niet in het strakke plan dat de gemeente met deze groenstrook voor ogen had.

Het pad van alles

De tijd verstreek. De plannen van de gemeente werden niet uitgevoerd, de brandnetels groeiden welig en intussen raakte de bak met bloemenzaad van Marleen steeds voller. Via Eke Vos van wijkteam Reeuwijk- Brug (West), werd contact gelegd met Jasper Klomp, het nieuwe hoofd groenvoorziening. Jasper was enthousiast over het plan, uiteraard met enige aandachtspunten: geen bomen in de groenstrook, woekerkruid moet verwijderd worden en er mag geen groen overhangen op het ‘pad van alles’. Dat is de strook met gele stenen tussen het rode fiets-asfalt en de Breevaart,” geeft Marleen als toelichting ”Het is een wandelpad, maar fietsers worden gedoogd.”

Met Jasper werd ook de afspraak gemaakt dat de bijenweide niet gemaaid mag worden: dit is vastgelegd in het maaibestek van de gemeente.

Biodiversiteit

Jasper vertelde Marleen dat de hoeveelheid zaad die zij gespaard had, voldoende zou zijn om een voetbalveld in te zaaien als bloemenweide. Zijn advies: vermeng het zaad met wit zand, zodat je goed kunt zien waar je zaait, en zaai vooral niet te veel.

De grond was erg hard met brokken steen erin. Ook groeide er inmiddels veel onkruid. Omspitten was een zware klus. Na een oproep op Facebook kreeg Marleen in maart 2023 hulp bij het spitten en zaaien. Met de hulp van onder andere het wijkteam en een buurtgenoot werden er bordjes getimmerd en geschilderd. De grond was zo hard dat een grondboor nodig was voor het plaatsen van de bordjes, maar ook dat kwam voor elkaar.

Marleen vertelt dat zij ook twee insectenhotels cadeau heeft gekregen van buurtvereniging De Pepermolen om de biodiversiteit te bevorderen. “De naam Blije Bijenweide was een spontane ingeving,” vertelt Marleen. “Ik wil ook het misverstand wegnemen dat insecten zoals hommels, bijen en wespen gevaarlijk zouden zijn. Als jij de dieren met rust laat, dan laten ze jou ook met rust.”

Intensief traject

De Bijenweide kent ook tegenslagen. Bij herstelwerkzaamheden van Stedin aan een leidingen knooppunt en het verplaatsen van een wegversmalling door de gemeente, werd wel erg onzorgvuldig omgegaan met de beplanting en de bordjes. Na een gesprek met de aannemer is dit hersteld en is er opnieuw ingezaaid. Tijdens Bruisend Reeuwijk zijn de bordjes tot tweemaal toe vernield.

Omdat er nog veel gras tussen de planten staat, is er steeds onderhoud nodig. Niet zo’n fijne klus als er honden en baasjes zijn die denken dat de bordjes verwijzen naar een hondentoilet. Om het gras tegen te gaan, heeft Marleen het advies gekregen om Ratelaar te zaaien; dit verdringt het gras. Dit staat op de planning voor volgend seizoen. “Het kan enkele jaren duren voordat de Bijenweide volledig in balans is.”

Al met al is Marleen echter heel blij dat zij heeft doorgezet. “Het is een intensief traject, maar ik ben erg blij met alle positieve reacties en de hulp die ik hierbij krijg.”

Marleen bij de Blije Bijenweide aan de Breevaart.

Advertentie

Categorieën