Logo kobr.nl
Foto: Zorgpartners

Coronabesmettingen in De Reehorst

  Ingezonden

REEUWIJK-BRUG - Bij circa een derde van de 62 bewoners van De Reehorst in Reeuwijk zijn besmettingen met het coronavirus vastgesteld. De bewoners met dit virus zijn conform protocol in strikte isolatie geplaatst. Andere bewoners van de betreffende afdelingen en het personeel worden preventief getest. Aangezien het besmettingen op meerdere afdelingen betreft, is de directie van De Reehorst helaas genoodzaakt om uit voorzorg het hele centrum voor bezoek te sluiten. De betreffende bewoners en de eerste contactpersonen zijn direct hiervan op de hoogte gesteld.

Geïsoleerd verplegen
Meteen nadat er gezondheidsklachten waren geconstateerd die overeenkwamen met de symptomen van het virus, zijn de bewoners getest en tevens conform protocol in isolatie geplaatst. Verder worden alle geldende protocollen rondom isolatie, bescherming en monitoring opgevolgd. Die maatregelen zijn erop gericht om het risico op verdere verspreiding van het virus binnen en buiten de afdelingen te minimaliseren. Hierin wordt De Reehorst bijgestaan door het COVID-team van Zorgpartners dat bestaat uit medewerkers die ervaring hebben met de behandeling en bestrijding van het virus.

Actief testbeleid
Zorgpartners voert een actief testbeleid. Zowel bewoners, cliënten en medewerkers worden structureel al zeer laagdrempelig getest. Daarnaast hanteert Zorgpartners de regel dat medewerkers bij klachten niet mogen komen werken tot de testuitslag bekend is. Bij positieve testen blijven medewerkers thuis tot zij formeel hersteld zijn. Verder dragen onze medewerkers preventief mondmaskers. Deze aanpak wordt structureel besproken en geëvalueerd met de GGD Hollands-Midden. Zij ondersteunen ons in deze werkwijze.

Bezoek tijdelijk niet mogelijk
Omdat er besmettingen in De Reehorst zijn geconstateerd, is het centrum tijdelijk voor bezoek gesloten. Directie en medewerkers van De Reehorst begrijpen dat het stopzetten van de bezoekregeling moeilijk en verdrietig is voor naasten. Echter in een dergelijk uitzonderlijke situatie is dit de enige optie. In De Reehorst wonen ouderen met een (zeer) kwetsbare gezondheid. De directie van De Reehorst informeert de betrokkenen wanneer de bezoekregeling weer aangepast wordt en bezoek weer mogelijk is.

Meer berichten