Logo kobr.nl
jachthut in de Reeuwijkse Plassen (archieffoto)
jachthut in de Reeuwijkse Plassen (archieffoto) (Foto: )

Animal Rights vecht rechtmatigheid van jachthutten op Reeuwijkse Plassen aan

  Natuur

Reeuwijk - Eerder dit jaar werden de jagers die in de Reeuwijkse Plassen bezig waren met de beheersjacht op ganzen verrast door actievoerders van de dierenrechtenorganisatie Animal Rights die met opblaasbootjes luid toeterend de plas op gingen. De actievoerders zijn van mening dat er van alles mis gaat tijdens de jacht, dat ganzen gewond achterblijven met hagel in het lijf en dat buurtbewoners die tegen het afschot zijn, worden geïntimideerd. Inmiddels heeft de organisatie een vervolgstap gezet in de strijd tegen het afschot door de rechtmatigheid van jachthutten in het plassengebied aan te vechten en de gemeente te verzoeken handhavend daartegen op te treden.

Volgens Animal Rights zijn de plassen een geliefd natuurgebied en een waar vogelparadijs dat veel recreanten trekt. Volgens woordvoerster Jessica Smit is Reeuwijk echter ook een jachtparadijs waar jagers geen strobreed in de weg wordt gelegd. De actievoerders wijzen er daarbij op dat op de eilanden tientallen jachthutten illegaal neergezet zijn in strijd met de bouwregels van het bestemmingsplan. Voor Animal Rights is dit reden om bij de gemeente een handhavingsverzoek in te dienen bij de burgemeester en te eisen dat de jachthutten zo snel mogelijk worden afgebroken. Zij geven daarbij aan dat zij een juridische procedure zullen starten als de gemeente het handhavingsverzoek niet correct zal behandelen.

Kenners van de plassen weten overigens dat veel van deze hutten vaak al tientallen jaren aanwezig zijn en dat het gebruik daarvan tegenwoordig aanzienlijk minder intensief is dan in vroegere jaren toen de regels voor de jacht op het zogeheten waterwild veel ruimer waren. Het afschieten van ganzen, waarbij de grauwe gans de voornaamste soort is, vindt plaats op grond van het provinciale ganzenbeheerplan 2015-2020. Dit beleid is erop gericht de sterk gegroeide populatie van de jaarrond in Nederland verblijvende ganzen terug te dringen. Reden daarvoor is het grote schadebedrag dat aan boeren moet worden uitgekeerd voor de schade die de ganzen aan hun gewassen aanrichten. In 2018 werd er landelijk een bedrag van ruim 20 miljoen euro aan ganzenschade uitgekeerd. De grauwe gans nam daarvan ongeveer de helft voor zijn rekening. In Zuid-Holland bedroeg in 2018 het totale schadebedrag door de ganzen: € 1.170.733,-.

Tekst en beeld: Bert Verver

Gemeente gaat onderzoek instellen

Naar aanleiding van het ingediende handhavingsverzoek heeft de gemeente recent besloten een onderzoek in te stellen naar mogelijk illegale jachthutten op 23 eilanden in de Reeuwijkse Plassen. Dat gebeurt samen met het ODMH. De gemeente geeft aan de uitkomsten van dit onderzoek af te wachten.

Meer berichten