Logo kobr.nl

Vraag om huishoudelijke hulp wordt geheel binnen de WMO gebracht

  Politiek

Bodegraven-Reeuwijk - Binnen de gemeente Bodegraven-Reeuwijk maken 55 personen gebruik van een regeling die het mogelijk maakt om tegen een gereduceerd tarief huishoudelijke hulp te verkrijgen. Deze regeling is ooit in het leven geroepen om huishoudelijke hulpen aan het werk te houden, maar die noodzaak is op dit moment niet meer aanwezig. Huishoudelijke hulp kon via de regeling worden ingezet tegen een tarief van € 10,- per uur, terwijl de werkelijke kosten € 27,- bedroegen. De regeling steunde voor aan aanzienlijk deel op een subsidie van het rijk. Deze subsidie komt echter te vervallen en dat is voor de gemeente reden om per 1 januari a.s. de regeling te laten vervallen. Dit levert een besparing op van € 70.000,-.

Burgemeester Christiaan van der Kamp hecht er aan om duidelijk te maken dat het nadrukkelijk niet gaat om de huishoudelijke hulp die via de WMO wordt ingezet. "Als mensen die straks niet meer van de gesubsidieerde regeling gebruik kunnen maken en noodzakelijkerwijs huishoudelijke hulp nodig hebben kunnen zij gewoon een beroep doen op ondersteuning vanuit de WMO. Dat kan zelfs goedkoper uitpakken dan de regeling die nu komt te vervallen omdat de WMO een vast bijdrage tarief kent van € 17,50 per 4 weken." Alle betrokkenen zijn inmiddels per brief van de wijziging op de hoogte gebracht.

Tekst: Bert Verver

Meer berichten