Logo kobr.nl

College wil Evertshuis verder tegemoet komen om financiële balans te herstellen

  Politiek

Bodegraven - Zoals wij in de krant van 4 september al vermeldden wil de gemeente flinke bedragen uittrekken voor het herstel van de financiële balans van het Evertshuis. Het college heeft inmiddels besloten een bedrag van bijna 4 ton aan vorderingen die de gemeente om het Evertshuis heeft af te boeken. Voor dat bedrag is geen raadsbesluit meer nodig omdat voor dat bedrag in voorgaande jaren al een voorziening was gevormd. Met dit bedrag zijn echter de problemen de wereld nog niet uit.

De commissie Samenleving krijgt daarom een voorstel voorgelegd om in te stemmen met een aanvullende bijdrage in 2019 ter grootte van € 185.000,- en, ook voor de komende jaren, een bedrag van € 77.000,- in te zetten als huurbetaling voor de gemeenschappelijke ruimte (met name de hal) van het gebouw. Deze bedragen komen bovenop de structureel toegekende subsidie van € 375.000,- voor de culturele activiteiten die door het Evertshuis worden georganiseerd, zowel in het gebouw als in de dorpen. De tekorten op theatervoorstellingen, die inmiddels zijn teruggebracht van 50 naar 40, zullen ook uit dit bedrag moeten worden betaald.

Prognoses kwamen niet uit

Tijdens het gesprek met de pers gaf verantwoordelijk wethouder Robèrt Smits toe dat de verwachtingen die uitgesproken waren over de exploitatie in aanloop naar de 4,2 miljoen kostende verbouwing in het geheel niet waargemaakt zijn. Hij is overigens wel van mening dat culturele voorzieningen niet kostendekkend kunnen zijn en de gemeenschap geld mogen kosten, evenals b.v. sportvoorzieningen en zwembaden. Volgens het raadsvoorstel is er destijds onvoldoende kritisch gekeken naar de exploitatiemogelijkheden en is de aandacht vooral uitgegaan naar het behoud van het gebouw, een cultureel podium en de bibliotheek.

De verhuur aan commerciële partijen is onvoldoende van de grond gekomen en potentieel winstgevende elementen als verhuur en horeca waren onvoldoende afgestemd op vraag en aanbod en zijn daardoor niet realistisch gebleken.

Op orde

Inmiddels zijn er zowel door de gemeente als door het Evertshuis zelf maatregelen genomen om de financiële huishouding op orde te brengen. De horecatak, die met een tekort van € 50.000,- kampte, zal anders worden ingericht en vooral gericht worden op de activiteiten die in het Evertshuis worden georganiseerd. Deze wijziging, waardoor het aantal openingsuren flink zal worden teruggebracht, zal overigens wel consequenties hebben voor het personeel. Ook de huurtarieven zullen onder de loep genomen worden. Indien maatschappelijke organisaties die huurprijs niet kunnen betalen dan kunnen zij daarvoor bij de gemeente subsidie aanvragen. Het bestuur van het Evertshuis zal bovendien ook een onderzoek laten doen dat moet leiden tot een optimalisatie van de exploitatie.

Het college hoopt dat door het pakket van maatregelen het mogelijk zal zijn de onbalans in de financiële huishouding van het Evertshuis in 2020 weg te werken. Dat zal ook hard nodig zijn wil het cultuurhuis niet als een financiële molensteen op de gemeentelijke begroting gaan drukken want naast de al voorziene subsidie van € 375.000,- voor de sector cultuur is de gemeente, als pandeigenaar, ook verantwoordelijk voor het onderhoud van het grote pand.

tekst: Bert Verver

Meer berichten