Logo kobr.nl
Foto:
Politici aan het woord

Miscommunicatie

  Politiek

Iedereen kent van die situaties waar je iets zegt en degene waartegen je praat iets heel anders ontvangt. Gisteren vroeg mijn vrouw nog aan me "Neem je iets lekkers mee vanuit de supermarkt?" Uiteraard heb ik dat gedaan, alleen ik had niet begrepen dat ze bedoelde: "Iets lekkers voor onze zoon". Dus de blokjes kaas voldeden niet aan de verwachting.

Een onschuldig voorbeeld. We communiceren de hele dag door en heel veel gaat goed. Maar dat betekent niet dat het vanzelf goed gaat. Communiceren vraagt wel aandacht, even rekening houden met iemands gevoel, even je verplaatsen in de ander, even geen jargon gebruiken maar gewone begrijpelijke taal.

Er zijn de laatste tijd verschillende voorbeelden waarbij veel te weinig aandacht is gegeven aan het communiceren tussen de gemeente, de wethouders en onze inwoners.

Woonzorgcomplex Siloah heeft uitbreidingsplannen. De wethouder informeert via deze krant dat het college voornemens is mee te werken aan die plannen. De omwonenden weten verder van niets. Gevolg: onrust, onbegrip en onvrede.

Een ondernemer heeft plannen voor een hotel in een kantoorgebouw in de Reeuwijkse Poort. Ook hier wil het college meewerken. De enige informatie is een zinnetje in de collegebesluiten dat wordt opgepikt door een oplettende inwoner. Iemand anders koppelt dit aan arbeidsmigranten. Een hoop onrust, welke voorkomen had kunnen worden door meer over de achtergrond te melden.

Ik kan meer voorbeelden geven, alcoholmisbruik onder jongeren (wel of niet tijdens Bruisend Reeuwijk), huurschuld kwijtschelden bij Evertshuis enzovoort. Het patroon is duidelijk. Onvoldoende aandacht voor communicatie, geen zicht op belanghebbenden, omwonenden en belangstellenden.

Er zal actief gecommuniceerd moeten gaan worden, niet alleen reageren maar juist iedereen opzoeken, informeren of beter nog in gesprek gaan! Burgerbelangen roept dit nu al lange tijd, het wordt tijd dat er wordt geluisterd.

Remco Tijssen

Fractievoorzitter Burgerbelangen Bodegraven-Reeuwijk

Meer berichten