Logo kobr.nl

Raad spreekt waardering uit waardering voor boeren

  Politiek

Bodegraven-Reeuwijk - De gemeenteraad heeft vorige week door middel van een motie haar waardering uitgesproken voor de boeren die in onze gemeente werkzaam zijn. Naast deze waardering wordt in de motie gesteld dat de raad 'gedwongen bedrijfsbeëindiging, -verplaatsing of elke andere vorm van 'uitrookbeleid' als gevolg van het stikstofvraagstuk onbespreekbaar vindt.'

Namens de indieners, de fracties van CDA, VVD, SGP, Burgerbelangen en ChristenUnie, lichtte Jan Vergeer de motie toe. Hij gaf aan dat de motie bedoeld is om de boeren een hart onder de riem te steken. Hij is ook van mening dat de boeren nodig zijn voor het realiseren van de duurzaamheidsambities van de gemeente. Het college wordt opgeroepen de boodschap uit de motie en de waardering voor de agrariërs over te brengen aan het provinciale bestuur. De motie kreeg brede steun, slechts de fracties van D66, GroenLinks en PvdA stemden tegen.

GroenLinks diende eveneens een motie in over dit onderwerp. Deze motie leek erg op die van de indieners van de eerder genoemde motie, maar wilde vooral steun verlenen aan agrariërs die de uitdaging aangaan duurzaam te produceren. Na de toelichting door Reinoud Doeschot ontstond er nog een interessante discussie over dit onderwerp, maar de motie haalde het niet omdat alleen GroenLinks, D66 en 3 leden van de VVD fractie er hun steun aan verleenden.

Tekst: Bert Verver

Meer berichten