Het vliegverkeer vormt, samen met het trein- en autoverkeer voor toenemende geluidsoverlast.
Het vliegverkeer vormt, samen met het trein- en autoverkeer voor toenemende geluidsoverlast. Foto: Bert Verver (montage)

Veel aandacht voor toegenomen geluidsoverlast Schiphol

Politiek

Bodegraven-Reeuwijk - De geluidshinder van Schiphol is de laatste jaren tot ergernis van burgers en bestuurders in een wijde regio om de luchthaven, aanzienlijk toegenomen. Op 1 november jl. spraken de verantwoordelijke wethouders, op uitnodiging van de Zuid-Hollandse Gedeputeerde Willy de Zoete, al met president-directeur van Schiphol Dick Benschop over de overlast van het vliegverkeer. Woensdagmiddag 13 november kwam minister Cora van Nieuwenhuizen naar het gemeentehuis in Bodegraven om met bestuurders en inwonersdelegaties uit de clusters Groene Hart en Zuidwest (regio Leiden) van gedachten te wisselen over de problematiek.

Sterke toename
Wethouder Jan Leendert van den Heuvel, die, samen met de burgemeester van Kaag en Braassem mevrouw Marina van der Velde-Menting, de minister welkom heette, mocht in het Radio 1 journaal van die dag al een toelichting geven op het doel van het gesprek. Hij signaleert dat de Groene Hart gemeenten de laatste 6 à 7 jaar steeds meer last hebben gekregen van het vliegverkeer van Schiphol. Eén van de redenen is dat de Kaagbaan en Polderbaan vol zitten waardoor er meer van de Aalsmeerbaan gebruik wordt gemaakt. Bovendien wordt er steeds lager aangevlogen en worden de Aalsmeerbaan en Zwanenburgbaan parallel gebruikt zodat er momenteel nauwelijks meer rust is in het luchtruim door de tientallen vluchten die per uur over komen.

Bij het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS) neemt het aantal klachten over geluidshinder en slaapverstoring de laatste jaren alleen maar toe en dat geldt ook voor klachten die uit onze gemeente komen, ondanks de afstand van 25 km, aldus wethouder Van den Heuvel.

Wensenlijstje
Uiteraard hadden de bestuurders en bewonersvertegenwoordigers voor de minister een uitgebreid wensenlijstje in petto. Sommige van die wensen zijn wellicht op een wat kortere termijn te realiseren binnen het pakket van hinder beperkende maatregelen dat Schiphol momenteel aan het uitwerken is. Denk hierbij aan het zorgen voor langere rustige periodes op een dag, het voorkomen van onnodig laag vliegen, het vliegen in de nacht en het beperken van veelvuldig gebruik van 2 parallelle banen. Daarnaast werd er gevraagd om onderzoek te doen naar de effecten van het vliegverkeer op de gezondheid, het voorkomen van stikstofdepositie bij natuur- en stiltegebieden en naar verder onderzoek van een luchthaven in zee.

De minister gaf tijdens het gesprek aan dat de ervaringen van de omgeving Schiphol en de duidelijke wens voor minder hinder, worden betrokken bij de plannen die ze nu uitwerkt voor de ontwikkeling van Schiphol na 2020. Ook wordt dit betrokken bij de Luchtvaartnota, die gaat over de ontwikkeling van de luchtvaart in Nederland op langere termijn.

Overigens verliep het vertrek van de minister minder voorspoedig dan vooraf was ingeschat. Een flinke groep klimaatactivisten van o.a. Greenpeace en Extinction Rebellion blokkeerden de dienstauto van de minister waarbij één van de deelnemers zich vastketende aan een velg van de auto. De minister hoorde de protesten tegen de uitbreiding van de luchtvaart even aan maar verdween toen weer in het gemeentehuis. Met spoed werd er alternatief vervoer geregeld en vertrok zij via de achterdeur richting het Haagse.
 

Tekst en fotomontage: Bert Verver

Advertentie

Categorieën