Onduidelijkheden over uitleg migrantenhuisvesting | KOBR: het nieuws uit Bodegraven-Reeuwijk
Foto:

Onduidelijkheden over uitleg migrantenhuisvesting

  Politiek

Bodegraven-Reeuwijk - Dinsdag 12 november heeft de gemeente Bodegraven-Reeuwijk een 'feitenrelaas' gepubliceerd over het hoofdpijndossier huisvesting arbeidsmigranten. In dit document is het hele proces van de huisvesting arbeidsmigranten te volgen, zoals dat volgens de gemeente is gelopen. Levi Hogendoorn, die dit dossier op de voet heeft gevolgd, heeft echter een paar kritische vragen bij de gepresenteerde 'feiten'.

In een brief aan de gemeenteraad en enkele mediaorganisaties schrijft Levi Hogendoorn dat de informatie van het feitenrelaas niet overeenkomt met de informatie die hij heeft ontvangen toen hij een beroep deed op de Wet openbaarheid van bestuur (een Wob-verzoek).

Verdwenen gespreksverslag

Zo is er in het feitenrelaas sprake van een cruciaal gespreksverslag van 15 december 2017, terwijl Hogendoorn tot twee keer toe te horen kreeg dat er helemaal geen gespreksverslagen waren. Waar komt dit verslag dan ineens vandaan, vraagt hij zich af.

Connectie met woningbouw

In het gespreksverslag wordt de aandacht gevestigd op de ontwikkeling van woningbouwproject 'fase 9 Weideveld (Vrijeveld)'. Er zou bezwaar van deze omwonenden kunnen komen, mochten er arbeidsmigranten gevestigd worden op bedrijventerrein GW II. Dit gesprek speelde zich af op 15 december 2017, terwijl de gemeente meldt dat er pas in het tweede kwart van 2018 een connectie werd gelegd tussen de ontwikkeling fase 9 Weideveld en de huisvesting van arbeidsmigranten.

Volgens het gepubliceerde feitenrelaas moet de opmerking in het gespreksverslag begrepen worden als 'algemeen aandachtspunt': "Als deze locatie zou worden gekozen moest er wel rekening worden gehouden met de (in dit soort situaties altijd te verwachten) kritische reacties vanuit de omgeving, de bestaande en nog groeiende woonwijk. Het was immers geen plek in het buitengebied met niemand in de buurt."

Er wordt echter specifiek melding gemaakt van 'de ontwikkeling fase 9 Weideveld', dus dat het hier een 'algemeen aandachtspunt' betreft, lijkt niet logisch. Bovendien, zo meldt het feitenrelaas, moest er rekening worden gehouden met 'de bestaande en nog groeiende woonwijk' en was bekend dat er 'in fase 9 ooit woningen zouden komen'.

Openheid

Hogendoorn vraagt om openheid. Worden er nu wel of geen gespreksverslagen gemaakt? Als dit wel het geval is, waarom heeft hij die dan niet ontvangen bij zijn Wob-verzoek? En legde de gemeente nu al in december 2017 of pas in het tweede kwartaal van 2018 de connectie tussen het woningbouwproject fase 9 Weideveld (Vrijeveld) en de huisvesting van arbeidsmigranten?

Robert Scholten, woordvoerder van de gemeente, reageert: “Het feitenrelaas is opgesteld door een externe onafhankelijke deskundige. Het college heeft zich hier op geen enkele manier mee bemoeid. Binnenkort zal het feitenrelaas in de raad worden besproken en vragen hierover kunnen dan aan de externe onafhankelijke deskundige worden gesteld. Het past het college van b en w niet om op dit moment commentaar en uitleg te geven op het feitenrelaas dat door een externe onafhankelijke deskundige is opgesteld.”

Tekst: Key Tengeler

Meer berichten