Logo kobr.nl
Foto:

Politici aan het woord: In de keuken gekeken

  Politiek

De laatste maanden heb ik een paar keer in de keuken mogen kijken van de gemeentelijke organisatie. Daar heb ik gezien hoe een product wordt voorbereid dat binnenkort in de raadszaal zal worden gepresenteerd. Met zo'n dertig mensen werd in een viertal bijeenkomsten nagedacht over de gevolgen van klimaatverandering. Mensen uit de gemeentelijke organisatie maar ook experts van waterschappen en hulpverleners. Ook een boer en een kweker mochten meekijken en zo kwam ik ook in de keuken terecht. Veel termen vlogen door de zaal als: zeespiegelstijging, bodemdaling, klimaatadaptatie, veiligheidsrisico's, risicobeheersing enz. Ik kan u zeggen dat het boeiende bijeenkomsten zijn geweest waarvan ik veel heb opgestoken.

Binnenkort krijgen wij de uitkomsten van deze bijeenkomsten gepresenteerd in de raadscommissie. U kunt thuis meekijken of wat het nog interessanter maakt: kom een keer luisteren. Ik beloof u geen vrolijke avond, want sommige uitkomsten zijn echt zorgwekkend. Mijn zorg is of de boodschap bij u overkomt en of wij als gemeenteraad zo toekomstgericht zijn dat we echt gaan investeren in noodzakelijke maatregelen.

Onlangs was ik op een congres in Zeeland waar deze onderwerpen ook werden besproken. Een mevrouw die de watersnoodramp in 1953 had gemaakt riep de aanwezige bestuurders en deskundigen op om de boodschap van klimaatverandering toch vooral serieus te nemen. Vanaf 1920 werden er al voorbereidingen getroffen voor het deltaplan, maar de uitvoering moest wachten tot na de ramp in 1953. Met die oproep ben ik teruggereden en vooral met de gedachte: deze moet ik doorgeven.

Wat betreft onze vergaderingen zeg ik: O, kom er eens kijken? Je kunt er veel van leren.

Henk van der Smit, raadslid SGP

Meer berichten