Logo kobr.nl

Wandelen en fietsen populaire recreatievormen bij bewonerspanel

  Politiek

BODEGRAVEN-REEUWIJK - Inwoners spreken zich in een enquête uit over hun visie op Recreatie en Toerisme. Een derde recreëert wekelijks binnen de gemeente met wandelen, fietsen en een bezoek aan het Evertshuis als topactiviteiten.

Vorig jaar september heeft de raad unaniem ingestemd met de visie op Recreatie en Toerisme in onze gemeente en de aanzet voor een eerste actieplan. Vervolgens is onder de deelnemers aan het digitale inwonerspanel Bodegraven-Reeuwijk Spreekt een onderzoek gehouden over de wensen op dit gebied. Maar liefst 732 van de 1377 panelleden hebben op de onderzoeksvragen gereageerd. Het onderzoeksbureau Moventem heeft inmiddels de uitkomsten van het onderzoek geanalyseerd. Daarmee zijn ook een aantal aanknopingspunten in beeld gebracht die in de toekomst, wellicht ook in relatie met de op te stellen dorpsvisies, houvast kunnen bieden voor de uitwerking van het beleid.

Uit de gegevens van de respondenten blijkt dat 32% van hen meerdere keren per week in de gemeente recreëert, maar op dat gebied zijn ook Gouda (39%) en Woerden (28%) van belang. In de top 3 van de recreatieve voorzieningen nemen de wandelroutes met 68% een prominente eerste plaats in, maar ook het Evertshuis en de fietsroutes (beide 46%) scoren hoog.

Naast deze drie zijn, zowel in als buiten de gemeente, winkelen en restaurantbezoek zeer populaire activiteiten. Uit de gegevens blijkt dat informatieverstrekking over deze voorzieningen voor de inwoners van groot belang is. 67% zocht naar informatie en deed dat via internet, lokale kranten en de website van voorzieningen. In het algemeen is die informatie gemakkelijk te vinden of 'voldoende/neutraal'.

Overigens wordt wel vastgesteld dat www.buitengewoonbodegravenreeuwijk.nl slechts bij 24% van de deelnemers bekend is en dat 45% nog nooit van de website heeft gehoord.

Om de gemeente (nog) aantrekkelijker te maken voor zowel inwoners als toeristen worden veel suggesties gedaan. Meer wandel- en fietsroutes zijn daar onderdeel van, maar ook een betere bereikbaarheid en parkeergelegenheid en een verruiming van de overnachtingsmogelijkheden. Overigens is niet iedereen het daarmee eens, want ook de suggestie 'niks doen' en 'toerisme tegengaan' wordt bij de verbeterpunten genoemd.

Wethouder Inge Nieuwenhuizen is blij met de input die is geleverd en vindt dat de informatie sturing geeft aan de verdere acties.

Tekst: Bert Verver

Meer berichten