Logo kobr.nl

Raad akkoord met supermarktstructuur

  Politiek

BODEGRAVEN-REEUWIJK - Tijdens de raadsvergadering werden er niet veel woorden over vuil gemaakt. Het ontwikkelingskader voor een evenwichtige en toekomstbestendige supermarktstructuur werd dan ook met een grote meerderheid vastgesteld.

Zoals in de krant van vorige week al uitgebreid is belicht, heeft de gemeente een ontwikkelingskader voor supermarktstructuur opgesteld. Dit kader is bedoeld als richtlijn bij de beoordeling van de aanvragen van verschillende supermarkten voor uitbreiding of verplaatsing. In de rapportage staat dat 4500 m2 wordt gereserveerd voor de drie grote supers in de kern van Bodegraven en 2 x 1250 m2 voor de levensmiddelenzaken in Broekvelden en Miereakker.


Voor de resterende 1350 m2 zijn drie scenario’s ontwikkeld. Wethouder Inge Nieuwenhuizen gaf al tijdens de commissievergadering van het college aan dat de voorkeur uit ging naar scenario A, waarin het accent wordt gelegd op het behoud en de verplaatsing van de supermarkt in Waarder van 1250 m2.

Alleen de fracties van de PvdA en BBR stemden tegen het ontwikkelingskader. De eerste omdat die de ontwikkelingen in Waarder als een individuele aanvraag behandeld wilde zien en de tweede omdat de problematiek binnen het college afgehandeld had kunnen worden en er sprake was van een te geringe betrokkenheid van de BOV.

Tekst: Bert Verver

Meer berichten