Logo kobr.nl
Politici aan het woord

Toekomstperspectief

  Politiek

Weet u nog, die onheilspellende boodschap in de toespraak van premier Rutte half maart? Het gebrek aan perspectief en het niet weten van de einddatum wanneer alles weer 'normaal' zou zijn, maakten velen somber en zelfs depressief. Het vertrouwde viel weg en het was voor velen een hele toer om daar een weg naar terug te vinden.

Hoera! Sinds vandaag zijn een heleboel versoepelingen ingegaan. Eindelijk licht aan het einde van de donkere lockdowntunnel, zij het wel met knipperende waarschuwingsborden met 1,5 meter afstand.

Ik ben me er steeds meer persoonlijk, maar ook als raadslid, van bewust hóe belangrijk toekomstperspectief is, een doel hebben waar je naartoe kunt werken. Ik geef twee voorbeelden. Bij het bespreken van het armoede en schuldhulpverleningsbeleid: welke doelen neem je daarin op teneinde perspectief te bieden aan mensen die met financiële problemen kampen? In onze bijdrage hebben we onder andere de inzet benadrukt om de bekendheid en bereikbaarheid van de minimaregelingen te vergroten. We krijgen als fractie geregeld signalen van bewoners die vastlopen in de complexiteit van formulieren en de bureaucratische rompslomp eromheen. Vereenvoudiging daarvan wordt dus onderzocht.

Tweede voorbeeld: de financiële problemen binnen het sociaal domein. Met het indienen van het initiatiefvoorstel 'Wijkgericht werken' (dat unaniem is aangenomen) heeft de ChristenUnie ingezet op perspectief bieden aan onze kwetsbare (jonge) bewoners, met een effectievere aanpak op wijk- en gezinsniveau en daarmee ook een efficiëntere omgang met zorggelden. We hebben concrete instrumenten benoemd, zoals gezinscoaches en buddyprojecten.

Dat bewoners naar elkaar omzien, hebben we gezien in de hartverwarmende, spontane initiatieven die zijn ontstaan tijdens de coronacrisis. Ik hoop dat ze blijvend zijn! Ontroerend mooi vond ik het zingen van Paasliederen rondom het Hospice, juist op dié plek zingen over leven na dit leven... Over toekomstperspectief gesproken!

Meer berichten